Question Title

* 1. Hakijan henkilötiedot

Question Title

* 2. Opinnot: Oppilaitos, tutkinto, arvosana tai kurssi, suoritusaika
Tarvittaessa lähetetään erillisenä liitteenä kirkollishallitus@ort.fi

Question Title

* 3. Apurahaa koskevat tiedot

Question Title

* 4. Tutkimusta koskevat tiedot

Jatko-opiskelijaa pyydetään lähettämään sähköpostitse yksityiskohtainen selvitys jo suoritetuista jatko-opinnoista (tutkijaseminaari, tukiaineopinnot yms): kirkollishallitus@ort.fi

Question Title

* 5. Tapahtuuko työ virka- tai toimivapaan turvin?

Question Title

* 6. Aikaisemmat apurahat (kolme viime vuotta)

Question Title

* 7. Hakijan muut vireillä olevat apurahahakemukset

Question Title

* 8. Suosittelijat (ei kirkollishallituksen jäseniä), nimi, sähköposti, puhelinnumero

Question Title

* 9. Hakemuksen perustelut (tarvittaessa erillinen liite sähköpostitse kirkollishallitus@ort.fi)

Question Title

* 10. Sähköpostitse lähetetyt liitteet

T