Tietoja kyselytutkimuksesta


Kiitos, että osallistut.
 
Kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa organisaationne näkemyksiä seuraavista aiheista:

Kuinka tärkeää lääkeyhtiöiden ESG-tavoitteet ovat edustamienne potilaiden näkökulmasta.
Mitä lääkeyhtiöiden ESG-strategioiden tulisi mielestänne sisältää.
Kuinka tärkeää mielestänne on, että potilaita kuullaan lääkeyhtiöiden ESG-strategioita laadittaessa? Miten heitä pitäisi kuulla.
 
Mikäli haluatte, saatte lopulliset tulokset ilman korvausta kun ne julkaistaan (lokakuun 2023).
 
Huomatkaa kyselytutkimuksen formaatin osalta:
  • Jos käytät kyselytutkimukseen vastaamiseen matkapuhelinta, vastaaminen on helpompaa, kun matkapuhelin on VAAKATILASSA.
Tässä kyselytutkimuksessa on 4 kysymystä omasta organisaatiostanne ja 10 yleiskysymystä. Kun olette saaneet kyselyn loppuun, napsauttakaa lähettämiseen ”Lähetä” painiketta.

Jos teillä on kysyttävää tästä kyselytutkimuksesta, löydätte sähköpostiosoitteen kyselyn lopusta.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Haluatteko kommentoida vastausta?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Toimiiko organisaationne SUOMESSA tai Suomesta käsin?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Mikä on organisaationne MAANTIETEELLINEN TOIMINTA-ALUE?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) EDISTÄÄKÖ organisaationne POTILASRYHMIEN PAREMPAA OSALLISTAMISTA lääkeyhtiöiden ESG-strategioiden parantamiseen?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Kymmenen pääkysymystä

Jätä kysymykset, joihin et pysty vastaamaan (tai jotka eivät koske omaa organisaatiotasi), väliin.

Question Title

* Kysymys 1/10.
Kuinka TUTTU lääkeyhtiöiden ESG-strategia on KÄSITTEENÄ organisaatiollenne?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 2/10.
Kuinka TÄRKEITÄ seuraavat seikat ovat ORGANISAATIOLLENNE?

  Erittäin tärkeää. Tärkeää. Ei ole tärkeää. Ei tärkeää tällä hetkellä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
Lääkeyhtiön vaikutukset ympäristöön.
Lääkeyhtiön vaikutukset yhteiskuntaan (terveydenhuoltojärjestelmään ja potilaisiin).
Lääkeyhtiön hallinnointitapa (vastuullisuus, integriteetti, eettisyys jne.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 3/10.
Kuinka TÄRKEITÄ seuraavat seikat ovat ORGANISAATIONNE EDUSTAMILLE POTILAILLE?

  Erittäin tärkeää. Tärkeää. Ei ole tärkeää. Ei tärkeää tällä hetkellä, mutta saattaa olla tulevaisuudessa. Ei merkityksellistä heille. En tiedä.
Lääkeyhtiön vaikutukset ympäristöön.
Lääkeyhtiön vaikutukset yhteiskuntaan (terveydenhuoltojärjestelmään ja potilaisiin).
Lääkeyhtiön hallinnointitapa (vastuullisuus, integriteetti, eettisyys jne.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 4/10.
Kun PÄÄTÄTTE, minkä lääkeyhtiön kanssa organisaationne TEKEE YHTEISTYÖTÄ, ovatko seuraavat asiat teille merkityksellisiä?

Yhtiön pyrkimykset…

  Aina. Joskus. Ei. Ei, mutta harkitsemme asiaa. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. Emme tee yhteistyötä lääkeyhtiöiden kanssa (eikä sellaista ole suunnitelmissa). En tiedä.
suojella ympäristöä (E).
käsitellä sosiaalisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä (S).
varmistaa tehokas hallinnointitapa (G).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 5/10.
Kuinka TEHOKKAASTI lääkeyhtiöt VIESTIVÄT ESG-toimistaan ORGANISAATIOLLENNE (muutenkin kuin vain julkaisemalla ESG-kertomuksensa omilla verkkosivuillaan)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 6/10.
Kuinka HELPPOA organisaatiollenne on löytää HYÖDYLLISTÄ TIETOA USEIMPIEN lääkeyhtiöiden ESG-tavoitteista ja siitä, onko nämä tavoitteet saavutettu?

  Helppoa useimpien yhtiöiden kohdalla. Vaikeaa useimpien yhtiöiden kohdalla. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
ESG-tavoitteista.
ESG-tavoitteiden saavuttamisesta.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 7/10.
Mitkä alla olevista väittämistä ovat ORGANISAATIONNE NÄKÖKULMASTA PAIKKANSAPITÄVIÄ?

Valitkaa kunkin väittämän kohdalla organisaationne kantaa parhaiten vastaava vaihtoehto.

  Totta. Totta, ja yleensä lääkeyhtiöt tunnustavat tämän. Totta, mutta yleensä lääkeyhtiöt EIVÄT tunnusta tätä. Ei pidä paikkaansa. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
Ihmisten terveys ja ympäristön suojelu liittyvät toisiinsa.
Yritysten toiminnan avoimuus ja tehokas hallinnointitapa ovat yhteydessä toisiinsa.
Lääkeyhtiö voi parantaa mainettaan suoriutumalla hyvin ESG-asioissa.
Kun lääkeyhtiöt toimivat potilaskeskeisesti, koko yhteiskunta hyötyy.
Lääkeyhtiöiden on varmistettava, että niiden tuotteet vaikuttavat myönteisesti potilaiden elämänlaatuun.
Lääkeyhtiöiden tulisi noudattaa samaa ESG-strategiaa niiden kaikissa toimintamaissa.
Lääkeyhtiöiden tulisi aktiivisesti viestiä ESG-strategioistaan ulkopuolisille sidosryhmille.
Lääkeyhtiöiden tulisi ESG-toimissaan ottaa huomioon monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen.
Lääkeyhtiön yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimet ja sen suoriutuminen ESG-tavoitteiden saavuttamisessa EIVÄT ole yhteydessä toisiinsa.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 8/10.
Onko teillä ehdotuksia, miten POTILAAT VOITAISIIN OTTAA MUKAAN lääkeyhtiöiden ESG-strategioiden muodostamiseen?


(Jos organisaatiossanne ajatellaan, että potilaat tulisi ottaa mukaan.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 9/10.
Kuinka tärkeää on POTILAAN NÄKÖKULMASTA, että LÄÄKEYHTIÖT TEKEVÄT ALLA LUETELTUJA TOIMIA...

kohentaakseen ympäristön tilaa (E)?
toimiakseen yhteiskunnan hyväksi (S)?
parantaakseen hallintoon liittyviä käytäntöjä (G)?

OArvioikaa asian tärkeyttä asteikolla 1–5, jossa 5 = Erittäin tärkeää ja 1 = Ei tärkeää.

YMPÄRISTÖ

  5. 4. 3. 2. 1. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
Yhtiö kertoo avoimesti sen ympäristövaikutuksista (esimerkiksi hiilijalanjäljestä, puhtaan energian käytöstä).
Yhtiö tukee kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän ympäristönsuojelutavoitteita.
Yhtiö pienentää ympäristövaikutuksiaan, myös tutkimuksen, kliinisten tutkimusten, tuotannon ja jakelun osa-alueilla.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* YHTEISKUNTA

Arvioikaa asian tärkeyttä asteikolla 1–5, jossa 5 = Erittäin tärkeää ja 1 = Ei tärkeää.

  5. 4. 3. 2. 1. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
Yhtiö toimii selkeästi kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän taloudellisen kestävyyden puolesta.
Yhtiö toimii erilaisten potilaspopulaatioiden kanssa ympäri maailmaa parantaakseen innovointia ja terveydellistä tasa-arvoa.
Yhtiö tukee potilaan terveyttä kokonaisvaltaisesti (esimerkiksi diagnoosin saatavuus, terveyteen liittyvä tieto, potilaiden edunvalvonta).
Yhtiö helpottaa lääkkeidensä saatavuutta potilaille (esimerkiksi joustavalla hinnoittelulla, hinnanalennuksilla, tukemalla terveydenhuoltoinfran kehitystä).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* HALLINTO

Arvioikaa asian tärkeyttä asteikolla 1–5, jossa 5 = Erittäin tärkeää ja 1 = Ei tärkeää.

  5. 4. 3. 2. 1. Ei merkityksellistä organisaatiollemme. En tiedä.
Yhtiö julkaisee avoimesti tiedot ESG-tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta (jokaisessa maassa, jossa sen tuotteita on saatavilla).
Yhtiö suojelee potilaiden henkilötietoja.
Yhtiö vaatii myös ulkopuolisia toimittajia noudattamaan ESG-standardejaan.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Kysymys 10 (viimeinen kysymys).
Mitä muuta haluaisitte lääkeyhtiöiden EHDOTTOMASTI SISÄLLYTTÄVÄN ympäristöön (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyviin strategioihinsa?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* KIITOS näistä vastauksistanne koskien lääkeyhtiöiden ESG-tavoitteita ja -strategioita.

Jos vastaatte tähän kyselytutkimukseen potilasryhmän edustajana, saatte halutessanne lopulliset KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VELOITUKSETTA, kun ne julkaistaan (lokakuun 2023 lopulla).
Jos haluatte ilmaiset tutkimustulokset, vastatkaa vielä seuraaviin neljään yhteystietoja koskevaan kysymykseen. Vastauksianne käsitellään luottamuksellisesti.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Haluatteko, että ORGANISAATIONNE mainitaan yhtenä kyselytutkimukseen osallistujista (lokakuun 2023 lopulla) julkaistavassa tutkimusraportissa?

Question Title

* Jos vastasitte ”kyllä”, ilmoittakaa tässä organisaationne nimi (ellette ole ilmoittanut sitä ylempänä).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Kiitos, että kerroitte meille mielipiteenne.

Heinä-/elokuusta 2023 lokakuuhun 2023 kestävä kyselytutkimus potilasryhmien näkemyksistä koskien lääkeyhtiöiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan päättyy tähän. Kyselytutkimuksesta saadut tulokset julkaistaan lokakuun 2023 lopulla.

Jos teillä on kysyttävää tähän kyselytutkimukseen liittyen, lähettäkää viesti PatientView’n toimitusjohtajalle, Tri Alexandra Wykelle, sähköpostiosoitteeseen alexwyke @ patient-view.com


Kyselytutkimus päättyy tähän.

Painakaa ”LÄHETÄ”, niin vastauksenne tallennetaan ja lähetetään.
Painettuanne ”Lähetä” siirrytte PatientView’n verkkosivustolle, jossa on lisätietoa tästä ESG-kyselytutkimuksesta.

T