Screen Reader Mode Icon

Kyselyn taustaa

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimeksiannon mukaisesti mediakasvatuksen kansalliset linjaukset vuoden 2019 aikana. Linjaukset laaditaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä toimialan kanssa. Tämä avoin kysely käsittelee Suomessa tehtävää mediakasvatustoimintaa, sen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä linjausten valmistelua. 
Kyselyn tavoitteena on kartoittaa mediakasvatusalan toimijoiden näkemyksiä alan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn voi vastata yksityishenkilönä tai organisaation edustajana. Kyselyn vastauksia hyödynnetään mediakasvatuksen linjausten uusimisessa sekä niihin liittyvässä tutkimuksessa ja tiedottamisessa. Vastaukset anonymisoidaan niin, että yksittäisiä henkilöitä ei voi niiden perusteella tunnistaa. Anonymisoidut vastaukset tallennetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin arkistoon.

Vastausaika päättyy 14.3.2019

Halutessasi voit ladata ja täyttää etukäteen kyselyn word-version, josta voit kopioida vastauksesi verkkokyselyyn. Tämä voi helpottaa vastaamista, mikäli samasta organisaatiosta on useampi vastaaja. Klikkaa tästä ladataksesi Word-version kyselystä. 

Lisätietoja:

Lauri Palsa
Projektitutkija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
lauri.palsa@kavi.fi
050 411 6212

Question Title

* 1. Vastaajan tiedot

Mikäli vastaat yksityishenkilönä, jätä organisaation nimi tyhjäksi.

Yhteystietoja kysytään mahdollisia lisätietopyyntöjä sekä linjausten tiedottamista varten.
0 / 25 vastattu
 

T