Yhteystiedot

Question Title

* 1. Ryhmän / hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero (Hakijana voi olla epämuodollinen nuorten ryhmä tai yhdistys.)

Question Title

* 2. Hakijan sähköpostiosoite

Question Title

* 3. Paikkakunta (Tukea myönnetään Ilmajoen, Seinäjoen ja Jalasjärven nuortenryhmien projekteille.)

Question Title

* 4. Tilinumero tuen maksamista varten

Question Title

* 5. Tilinomistajan nimi

Question Title

* 6. Ketkä ovat ryhmän jäsenet (vähintään kolme 13-25 -vuotiasta henkilöä)? Etunimi, sukunimi, syntymäaika (ppkkvvvv) ja sähköpostiosoite

Question Title

* 7. Ryhmän yhteyshenkilö (yksi ryhmän jäsenistä)

Question Title

* 8. Ryhmän vastuuaikuinen, mikäli ryhmäläiset ovat alle 18-vuotiaita

Projektin tiedot

Question Title

* 9. Projektin nimi (lyhyt, ytimekäs ja kuvaava)

Question Title

* 10. Projektin aikataulu

Question Title

* 11. Projekti toteutus

Vastasithan näihin kysymyksiin: Mistä idea sai alkunsa? Mitä uutta projektilla mahdollistetaan? Mitä tehdään tai hankitaan? Jos tehdään hankintoja, missä niitä säilytetään ja miten niiden käytöstä sovitaan?

Question Title

* 12. Projektin kustannusarvio ja rahoitus

Vastasithan näinin kysymyksiin: Mihin raha käytetään? Mitä kuluja syntyy? Erittele syntyvät kulut (esim. sählymailat x euroa, painatuskulut x euroa, markkinointikulut x euroa). Tuki on 100-800 euroa ja maksimissaan 90 % projektin kustannuksista. Miten omarahoitusosuus hoidetaan?
0 / 12 vastattu
 

T