Toiminta-ajatus:

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä perheen ja sen myötä koko yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa ja toimintamalleja. Yhdistys keskittyy toiminnassaan tukemaan parisuhdetta, joka on toisiinsa sitoutunutta, tasavertaista ja vastavuoroista.

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 15 € /vuosi. 

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä sellainen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminta-alueesta tai haluaa käyttää, tarjota ja kehittää yhdistyksen palveluja.

Question Title

* 1. Haluan liittyä Parisuhdekeskus Katajan jäseneksi.
Käsityksemme parisuhteesta ja parisuhdetyöstä ovat sopusoinnussa Parisuhdekeskus Katajan periaatteiden kanssa

Question Title

* 2. Etunimi

Question Title

* 3. Sukunimi

Question Title

* 4. Puhelinnumero

Question Title

* 5. Sähköposti

Question Title

* 6. Ammatti

Question Title

* 7. Katuosoite

Question Title

* 8. Postinumero

Question Title

* 9. Postitoimipaikka

Question Title

* 10. Haluan liittyä Parisuhdekeskus Katajan jäseneksi, koska...

T