Bakgrundsinformation

Bästa sommargymnasieelev

Med denna enkät samlar vi feedback från sommargymnasieelever 2019 och kartlägger deras erfarenheter av sina studier på sommargymnasiet.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Svar kommer att behandlas anonymt.

Med vänliga hälsningar,

Sommargymnasiesamfundet
Mariegatan 7 C 1
00170 Helsingfors
Tel. 09 6860 770
toimisto@kesalukioseura.fi

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Studieskede

Question Title

* 3. Jag har tidigare deltagit i ett sommargymnasium

Question Title

* 4. Hur hörde du om sommargymnasier?

Question Title

* 5. Välj sommargymnasiet du deltog i 2019

Question Title

* 6. Hur många gymnasiekurser tog du i sommargymnasiet?

T