Ilmoittautuminen

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -ohjelma järjestää
avoimen tutkmustyöpajan 25.-26.8.2016 Kuopiossa osana Vapaan sivistystyön päiviä.

Tällä lomakkeella ilmoitetaan esitys tutkimustyöpajassa käsiteltäväksi:

1.      Tutkimusesitykset: pohjautuvat käynnissä olevaan tai jo valmistuneeseen tutkimukseen, ja esitykset valitaan tutkimuksellisten kriteerien pohjalta. Esityksissä voi keskittyä johonkin tutkimukseen osaan tai erityiskysymykseen, mutta tutkimuksen kokonaisuus (teoria, tutkimustehtävä, aineisto, tuloksia) tulee näkyä myös.

2.      Tutkimussuunnitelman esittely: suunnitelmien tulee noudattaa vakiintunutta rakennetta (tausta, aikaisemmat tutkimukset aiheesta, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset, aineistonkeruusuunnitelma).

3.      Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä jostakin vapaan sivistystyön teemaan liittyvästä tutkimusaiheesta, joka olisi tutkimisen arvoinen. Mahdollisena toteuttajana myöhemmin voi olla esittäjä itse, mutta yhtä hyvin voi tuoda tarjolle aiheen, jota jonkun olisi hyvä alkaa tutkia. Paperissa tulee lyhyesti kuvata tutkimuskohdetta, tutkimusidea ja perusteluja, miksi asiaa kannattaisi tutkia.

Lisätietoja:

professori Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto, anja.heikkinen@uta.fi
suunnittelija Leena Saloheimo, Vapaa Sivistystyö ry, 050 5466038, leena.saloheimo@sivistystyo.fi

Question Title

* 1. Osoite

Question Title

* 2. Esityksen tyyppi

Question Title

* 3. Tutkimuksen aihe

Question Title

* 4. Esityksen (alustava) otsikko

Question Title

* 5. Esityksen tiivistelmä (3–4 virkettä)

Question Title

* 6. Lisätietoja tai terveisiä järjestäjille

Kiitokset! Työpajaan hyväksytyistä esityksistä ilmoitetaan sähköpostitse 10.6..

T