Sök med detta formulär till finalen för tävlingen Årets museibutik! Ansökningarna tas emot ända till den 14.2.2021.  
 
Årets museibutik prisbelönas för första gången på Museidagarna i Åbo 26-28.5.2021 som en del av Museigalan. Juryn väljer under mars månad 2021 bland dem som lämnat in ansökan ut finalisterna för Årets museibutik. Vinnaren belönas med hedersdiplom och synlighetsmaterial för Årets museibutik. Med Årets museibutik -priset vill vi ge museibutikernas verksamhet en puff framåt, belöna målinriktad verksamhet samt öka museibutikverksamhetens synlighet och status.  
 
Om Årets museibutik -priset kan en museibutik ansöka som har ökat sin försäljning under åren 2018-2020. Juryn tar i beaktande undantagsåret 2020 och man beräknar årets försäljning per besökare genom att använda sig av en mätare. Den sökande rapporterar med detta formulär för juryn om med hjälp av vilka åtgärder ökningen har åstadkommits. I utvärderingen används de delområden som nedan finns listade:
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Butiksmarknadsföring och presentation
  • Personalens utbildning
  • Utveckling av produktutbud och prissättning
  • Samarbete internt i museet
  • Aktivt försäljningsarbete och kundbetjäning
  • Juryn tar i beaktande den hållbara utvecklingens fotspår i museibutiken
 
Den sökande behöver inte fylla i alla delområden utan vinnaren väljs genom beaktande av helheten och utvecklingsåtgärdernas effektivitet. Vinnaren väljs på basen av ansökan, juryn besöker inte målen.
 
Etablerandet av Årets museibutik -priset som en del av Museigalans årliga priser är en del av utvecklingsprojektet En euro mer. Syftet för Finlands museiförbunds, FMA Creations Ab:s och Intenso Oy:s gemensamma projekt är att höja museibutikernas omsättning och lönsamhet.  
 
Till juryn hör Päivi Astrén (Verkställande direktör, Heureka shop), Essi Lamppu (Förvaltnings- och servicechef, Aboa Vetus Ars Nova), Anne Laiti (Projektansvarig, ICOM Finland), Aino-Marja Miettinen (Museikortets samarbetskoordinator, FMAC Ab) och Mikko Tapanainen (Handelsexpert, Intensio Oy). Juryn består av växlande medlemmar. Som koordinator tjänstgör Emilia Merisalo (Utbildnings- och utvecklingsexpert, Finlands museiförbund).
 
Tilläggsinformation om tävlingen ger (på finska eller engelska):
 
Emilia Merisalo
Utbildnings- och utvecklingsexpert
emilia.merisalo@museoliitto.fi
Tel: 044 430 0715
 
 
 
ANSÖKNINGSFORMULÄR

Question Title

* 1. KONTAKTUPPGIFTER

Question Title

* 2. BASUPPGIFTER OM MUSEIBUTIKEN

2.1. Berätta fritt om er museibutik och er verksamhetsidé
Teckenantal max. 1000

Question Title

* 2.2. Hur många arbetar i er museibutik?
Specificera antalet heltids- respektive deltidsarbetande i museibutiken.

Question Title

* 2.3. Har er museibutik en nätbutik eller nätförsäljning?

Question Title

* 3. MUSEIBUTIKENS FÖRSÄLJNING
Om det i museibutikens försäljning har skett en ökning mellan 2018-2020 kan museibutiken ansöka till tävlingen. Juryn tar i beaktande undantagsåret 2020 och årets försäljning utvärderas per besökare genom användning av en mätare.
 
Juryn fattar sitt val genom att utvärdera ansökan som helhet; på basen av hur stor ökningen
har varit museispecifikt, och genom bedömning av ansökan, professionaliteten i museibutikens verksamhet, samt de rapporterade åtgärdernas effektivitet.


Räkningsanvisningar
Inkludera i siffrorna intäkterna för butiken, nätbutiken och museibutikens nätförsäljning allt sammanräknat.

3.1. Museibutikens årliga försäljning i euro

Question Title

* 3.2. Försäljning per besökare i euro
Meddela museibutikens årliga försäljning i euro per museibesökare. Använd i räkningen museets eller museicentrets totala besökarantal (inte butikens besökarantal)

Question Title

* 4.1.1. Kerro toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta tässä.

Question Title

* 4.2.1. Kerro toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta tässä.

Question Title

* 4.3.1. Kerro toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta tässä.

Question Title

* 4.4. Hur har museibutiken uppmärksammat den hållbara utvecklingens fotspår i sin verksamhet?
Teckenantal max. 800

Question Title

* 4.5. Andra åtgärder eller tilläggsinformation för ansökan
Om de tre delområdena inte räcker till eller ni vill lägga till annan text i ansökan kan ni skriva informationen här. 

Question Title

* 5. BILAGA OCH ALLMÄNNA BILDER AV MUSEIBUTIKEN
Bifoga här ansökans bildbilaga. Leverera i bilagan för juryn minst 3-5 allmänna bilder av museibutiken. Du kan också leverera annat visuellt material som bilaga till ansökan, till exempel skärmbilder eller bilder från reklamkampanjer eller kampanjpresentationer. Var vänlig och bifoga i bilagan endast bilder och korta bildtexter. Den övriga texten bör överföras via detta formulär.
 
Formuläret godkänner endast PDF-fil. Filens storlek får vara högst 16 Mt. Bifoga bilderna tex. i en powerpoint-presentation och spara den sedan i pdf-format.

Hyväksytty tiedostotyyppi: PDF
Valitse tiedosto

Question Title

* 6. SPARANDE OCH ANVÄNDNING AV UPPGIFTERNA

T