Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, kuinka asiakkaat löytävät Kohtuullisen koirakoulun.

Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä vastaajista kerätä mitään tunnistetietoja.
Vastaamiseen menee n. 1 minuutti.

T