Question Title

* 1. Fingon työryhmä/verkosto, jossa olet vuoden 2021 aikana toiminut (valitse yksi/palaute):

Question Title

* 2. Kuinka hyödyllistä työryhmä-/verkostotyöskentely on mielestäsi ollut globaalia oikeudenmukaisuutta tai kestävää kehitystä edistävän verkostoitumisen näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Kuinka hyödyllistä työryhmä-/verkostotyöskentely on mielestäsi ollut tiedon ja ideoiden jakamisen näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Kuinka hyödyllistä työryhmä-/verkostotyöskentely on mielestäsi ollut oman työn tekemisessä hyödynnettävien oppien näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Kuinka hyödyllistä työryhmä-/verkostotyöskentely on mielestäsi ollut vaikuttamisen näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Tarkenna  työskentelyn hyödyllisyyttä (verkostoituminen, oppiminen, vaikuttaminen) esimerkein

Question Title

* 7. Onko työryhmätoiminta edesauttanut sinua löytämään uusia kumppanuuksia kuluneen vuoden aikana?

Question Title

* 8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ, kuinka monta kumppanuutta olet vuoden aikana luonut? Kerro lukumäärä:

Question Title

* 9. Kun mietit työryhmän toimintaa kuluneen vuoden aikana, mitä haluaisit työryhmältä (liittyen esim. toimintatapoihin, teemoihin, fasilitointiin, resursseihin):

Question Title

* 10. Anna muuta, yleistä palautetta Fingolle työryhmien/verkostojen toiminnasta:

T