Screen Reader Mode Icon

Tietoa kyselystä

Oletko samaa mieltä, että meidän kotimainen painoalamme tarvitsisi uusia tuulia ja uudentyyppistä osaamista? Jos emme itse ota muutoksessa kuskin paikkaa, niin sitten olemme matkustajina matkalla, jonka suuntaan emme voi itse vaikuttaa. Siksi haluamme sinun vastaavan alla olevaan kyselyyn, joka kartoittaa painoalan osaamistarpeita. Tarkoituksena on selvittää, millaista osaamista ja millaisia osaajia alalla tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutuslaitokset ovat kertoneet suoraan, että koulutusohjelmia rakennetaan yrityksiä varten. Eiköhän kerrota heille tarpeemme?

Vastaa rehellisesti omasta näkökulmasta ja liikaa miettimättä. Kysely vie aikaa noin 15 minuuttia.

Kyselyn ovat luoneet Graafinen Teollisuus ry, Print&Media ja Suomen Markkinointiliitto MARK ry. Kysely lähetetään tuhansille painoalan ammattilaisille. Kyselyn tulosten valmistuttua alan vaikuttajista koottu työryhmä pohtii alan osaamistarpeita vastausten perusteella. Tuloksista voit lukea esimerkiksi Print&Media-lehden verkkosivuilta ja lehdestä loppuvuodesta 2020.

Question Title

* 1. Mihin henkilöstöryhmään kuulut?

Question Title

* 2. Kuinka pitkä työkokemus sinulla on graafisella alalla?

Question Title

* 3. Minkä kokoinen on yritys, jossa työskentelet?

Question Title

* 4. Mikä on ensisijainen työskentely-ympäristösi? (valitse yksi tai useampi)

Question Title

* 5. Onko yrityksesi enemmän tuotanto- vai palveluyritys?

Question Title

* 6. KYKY TOIMIA TAI TAPA AJATELLA
Arvioi seuraavaksi toiminta- ja ajattelutapoja tulevaisuuden kannalta.

Miten merkittävänä pidät kyseisiä yleistaitoja, kun mietit omaa työtäsi lähivuosina? Valitse mielestäsi viisi tärkeintä.

Question Title

* 7. GRAAFISEN ALAN TAIDOT

Miten merkittävänä pidät seuraavia graafisen alan taitoja/osa-alueita, kun mietit omaa työtäsi lähivuosina? (1 = vähäinen merkitys, 4 = erittäin suuri merkitys)

  1 vähäinen merkitys 2 3 4 erittäin suuri merkitys En osaa vastata
alan terminologia
asiakaspalvelu
asiakastarpeen ymmärtäminen
asiakkaan ohjeistaminen
reaaliaikainen tilauksenseuranta (asiakkaalle)
reklamointitilanteiden hoitaminen
oikeakielisyys
luetun englannin ymmärtäminen (manuaalit yms.)
graafiset ohjelmistot (mm. Adobe)
myynti- ja liiketoimintaohjelmistot (CRM, MIS…)
toimisto-ohjelmistot (Microsoft)
tuotannon työnkulkuohjelmistot
animointi
appien luominen
ar/vr-osaaminen
datan käsittely
koodaaminen
kuvankäsittely
värinhallinta
rakennesuunnittelu
tekoäly
tietokantaosaaminen
tilausjärjestelmät
verkkokauppaosaaminen
verkkosivujen toteuttaminen
mittaaminen ja analytiikka
monikanavaratkaisujen tuottaminen
web-osaaminen
älykoodit
ympäristösertifikaattien noudattaminen
ympäristövastuullisuus
automaatio tiedostojen käsittelyssä
automaatio tuotannossa
LEAN-tuotannon perusteet
kyky viedä LEAN-periaatteita käytäntöön
aineisto-osaaminen peruspainotuotteissa
aineisto-osaaminen erikoispainotuotteissa
sivunvalmistus ja taittaminen
graafinen suunnittelu
lopputuotteen simulointi asiakkaalle
tarjouslaskenta
painolaadun mittaaminen ja säätäminen
työnkulun ja tuotantoprosessien ymmärtäminen
kokonaisvaltainen ymmärrys lopputuotteesta
kokonaisvastuun ottaminen työstä/tuotteesta
laajojen asiakasprojektien hallinta
vastuun ottaminen aikataulusta
markkinointikanavien ymmärtäminen
materiaalitietämys
materiaalien hintojen ymmärtäminen
materiaalien ominaisuuksien ymmärtäminen
eri painomenetelmien ymmärtäminen
painotuote-efektien tietämys
myymälä- ja logistiikkateknologiat
digitaaliset info- ja mainosalustat
laitemekaniikan hallinta
laitteen kunnossapito
tuotannon moniosaaminen
tuotannonsuunnittelu
tuotannontekijöiden optimointi (taloudellisuus)
tuotantoaikataulujen ymmärtäminen
3d-tulostaminen
digipainaminen
offsetpainaminen
mustesuihkupainaminen
suurkuvatulostaminen
pakkaus- ja etikettipainaminen
tekstiilitulostus
fleksopainaminen
seripainaminen
efektipainaminen
esinepainaminen
funktionaalinen/älypainaminen
koneellisen perusviimeistelyn osaaminen (leikkaus, taitto, sidonta jne.)
erikoisviimeistelyn osaaminen (stanssaus, lakkaus, laminointi jne.)
manuaalisen viimeistelyn osaaminen (ompelu ja muut käsityötaidot)
robotiikka
mainosasennukset
timpurin taidot
teippaaminen
lujuuslaskennan taidot
somistustaidot
messurakentaminen
toimitila-asennukset

Question Title

* 8. MARKKINOINTITAIDOT

Miten merkittävänä pidät seuraavia markkinoinnin taitoja/osa-alueita, kun mietit omaa työtäsi lähivuosina? (1 = vähäinen merkitys, 4 = erittäin suuri merkitys)

  1 vähäinen merkitys 2 3 4 erittäin suuri merkitys En osaa vastata
ansaittu media
asiakaskokemus
asiakasnäkemys
asiakasviestintä
brändääminen
datamallintaminen
datan analysoiminen ja jalostaminen
dataohjattu markkinointi
eri kanavien markkinointiteho
eri kanavien myyntiteho
eri kanavien ympäristövaikutukset
hakukonemarkkinointi
hakukoneoptimointi
hinnoittelu
inbound-markkinointi
intime-markkinointi
kansainvälinen markkinointi
kirjallinen viestintä ja oikeakielisyys
kohdennettu markkinointi
liikkuva kuva
maineenhallinta
markinointijuridiikka
markkinatutkimus
markkinoinnin automaatio
markkinointistrategia
mediaostaminen