Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Kerho- tai kurssilaisen ikä?

Question Title

* 2. Onko kurssi/kerhotarjonta mielestäsi sopiva?

Question Title

* 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Ei, kerrotko tähän kehitysehdotuksesi?

Question Title

* 4. Onko yhdistyksen kursseille ja kerhoihin ilmoittautuminen mielestäsi selkeä?

Question Title

* 5. Miten arvioisit kerhossa tai kurssilla ohjaajien luomaa ryhmähenkeä?

Question Title

* 6. Onko kerhoissa/kursseilla saatava ohjaus mielestäsi laadukasta?

Question Title

* 7. Onko kerhoihin ja kursseihin liittyvä viestintä mielestäsi selkeää ja onko sitä riittävästi?

Question Title

* 8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, kerrotko tähän kehitysehdotuksesi?

T