Työhön omistautumisen mittaus

Mitkä asiat ovat Sinulle tärkeitä työhön omistautumisessa ?
 
Mitkä asiat vaikuttavat eniten Sinun motivaatioon työssäsi ?

Mistä asioista Sinun sitoutuneisuus työnantajaan syntyy ?

Question Title

* 1. Valitse roolisi

Question Title

* 2. Omaan työhöni motivoitumiseen eniten vaikuttavat tekijät (valitse 4 tärkeintä)

Question Title

* 3. Oma motivaationi työhöni on tällä hetkellä

Question Title

* 4. Oma motivaationi työhöni on viimeisen 12 kk aikana

Question Title

* 5. Työnantajaani sitoutumiseeni eniten vaikuttavat tekijät (valitse 4 tärkeintä)

Question Title

* 6. Oma sitoutuneisuuteni työnantajaani on tällä hetkellä

Question Title

* 7. Oma sitoutuneisuuteni työnantajaani on viimeisen 12 kk aikana

Question Title

* 8. Tämän hetkistä työhön omistautumistani kokonaisuutena kuvaa parhaiten

Question Title

* 9. Työhön omistautumiseni kehittymiseen voidaan vaikuttaa parhaiten (valitse 4 tärkeintä)

Question Title

* 10. Muuta huomioitavaa, jolla on vaikutusta työhön omistautumiseesi ?

T