Screen Reader Mode Icon

SPARCS - Älykkään ja kestävän kaupungin yhteiskehittämisen malli

Espoon kaupunki on käynnistänyt prosessin "Älykkään ja kestävän kaupunkialueen yhteiskehittämisen mallin" rakentamiseksi. Prosessi on osa monivuotista ja EU-rahoitteista SPARCS-hankekokonaisuutta kestävien tulevaisuuden kaupunkien rakentamiseksi. Voit lukea tarkemmin hankkeesta painamalla tästä.

Hankkeessa muodostetaan yhteiskehittämisen malli älykkäille ja kestäville kaupunkialueille. Malli kuvaa, miten erilaisia kaupunkialueita voidaan kehittää yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa yhdessä. ​

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa sinun näkemyksiäsi kaupunkikehittämiseen liittyvistä haasteista. Tämän lisäksi kyselyn avulla halutaan selvittää laajemmin, miten asukkaat toivovat voivansa osallistua kehittyvän Espoon suunnitteluun.

Sinun vastauksiasi hyödynnetään Espoon kaupungin toimintatapojen sekä kaupunkialueiden, kuten Keran, kehittämisessä. Jatkossa haluamme entistä paremmin tuoda sinut osaksi Espoon eri alueiden suunnittelua ja kehittämistä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia.

Kyselyn tuloksien läpikäymiseksi järjestetään erillinen vuorovaikutustilaisuus ja tilaisuudesta viestitään erikseen. Tilaisuus järjestetään etäyhteyden välityksellä ja tarkemmat tiedot ja osallistumislinkki toimitetaan samassa kanavassa kuin, mistä löysitte tämän kyselyn. Tämän lisäksi asukkaille järjestetään erillinen työpaja-tilaisuus 11.5. Tapiolan kirjastossa. Tarkemmat ilmoittautumistiedot tähän ja yllämainittuun tilaisuuteen tulee löytymään osoitteesta www.espoo.fi ja Espoon kaupungin Facebook-sivuilta. Seuratkaa siis kaupungin viestintäkanavia!

Kiitos, että osallistutte kaupunkimme kehittämiseen!

Question Title

* 1. Ikäni

Question Title

* 2. Asuinalueeni

Question Title

Suomalaiseen yhteiskuntaan ja eri toimijoihin kohdistuu monia erilaisia kestävän kehityksen haasteita. Espoon kaupunki on osana kaupungin kehittämistä sitoutunut ilmastoneutraliuuteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Mikäli kaupungin tavoitteet eivät ole sinulle tuttuja, voit lukea niistä painamalla tästä.

Isoon osaan kestävän kehityksen haasteista voimme vaikuttaa sillä, miten ja minkälaiseksi  kehitämme rakennettua ympäristöä, jossa elämme. Alla olevassa kuvassa on esitelty keskeisiä kaupunkikehityksen osa-alueita, joilla voidaan vaikuttaa kestävän kehityksen haasteisiin.

<strong><span style="color: #800080;">Suomalaiseen yhteiskuntaan ja eri toimijoihin kohdistuu monia erilaisia kest&auml;v&auml;n kehityksen haasteita. Espoon kaupunki on osana kaupungin kehitt&auml;mist&auml; sitoutunut ilmastoneutraliuuteen ja kest&auml;v&auml;n kehityksen tavoitteiden edist&auml;miseen. Mik&auml;li kaupungin tavoitteet eiv&auml;t ole sinulle tuttuja, voit lukea niist&auml; <a href="https://www.espoo.fi/fi/kestava-kehitys" rel="nofollow" target="_blank">painamalla t&auml;st&auml;</a>. <br><br>Isoon osaan kest&auml;v&auml;n kehityksen haasteista voimme vaikuttaa sill&auml;, miten ja mink&auml;laiseksi&nbsp; kehit&auml;mme rakennettua ymp&auml;rist&ouml;&auml;, jossa el&auml;mme. Alla olevassa kuvassa on esitelty keskeisi&auml; kaupunkikehityksen osa-alueita, joilla voidaan vaikuttaa kest&auml;v&auml;n kehityksen haasteisiin.<br></span></strong>

Question Title

* 3. Missä osa-alueissa sinä näet, että Espoon kaupungilla on kaikista suurimmat haasteet edistää kestävää kehitystä?

Question Title

* 4. Millä kestävän kehityksen osa-alueilla on sinulle itsellesi arjen kannalta kaikista suurin merkitys? Toteutuuko näiden asioiden huomioiminen kaupunkialueiden kehityksessä tällä hetkellä?

Question Title

* 5. Kaupunkialueita kehitetään jatkuvasti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin ja eri osapuolten tarpeisiin - luodaan uutta ja muokataan olemassa olevaa. Kehitystyötä tapahtuu niin päättäjien (uusien aluekehityshankkeiden käynnistäminen), kaupungin virkamiesten (pyöräväylien lisääminen ja kunnossapito) kuin myös yksittäisten toimijoiden toimesta (uusien kauppojen ja palveluiden avaaminen). Kaupunkikehitys on jatkuvaa työtä erilaisten tarpeiden täyttämiseksi.

Kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä kaikilta osapuolilta. Miten mielestäsi Espoon nykyinen kaupunkialueiden kehittäminen mahdollistaa asukkaiden osallistumisen mukaan kehittämiseen?

Question Title

* 6. Miten ja missä vaiheessa toivoisit, että teitä asukkaana pääsisit osallistumaan kaupunkialueiden kehittämiseen?

Question Title

* 7. Onko sinulla muita kehitysajatuksia tai ideoita, miten kaupunkialueiden kehitystä voitaisiin tehdä paremmin?

Lisätietoja SPARCS-hankkeesta
Elina Wanne, kehittämispäällikkö
Kestävän kehityksen osaamiskeskus, Espoon kaupunki
elina.wanne@espoo.fi
0 / 7 vastattu
 

T