5% of survey complete.
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää säännöllisesti huolta tukea tarvitsevasta perheenjäsenestään tai ystävästään. Omaishoitaja voi olla minkä ikäinen tahansa, ja usein he tekevät työtään ilman rahallista korvausta. Moni omaishoitaja ei pidä termistä hoitaja, sillä he näkevät roolinsa luonnollisena jatkumona suhteelleen heille tärkeään henkilöön. Siksi ei ole yllättävää, että monia läheisistään huolehtivia ei mielletä omaishoitajiksi, ja usein heidän työtään ei täysin arvosteta.

Tämä Euroopan kattava kyselytutkimus on tarkoitettu kaikille, jotka tarjoavat pidempiaikaista huolenpitoa Parkinsonin tautia sairastavalle perheenjäsenelleen, sisarukselleen, puolisolleen tai ystävälleen. Huolimatta siitä, asutko huolehdittavan henkilön kanssa samassa taloudessa vai et tai onko omaishoitajasi rooli jatkuva tai tilapäinen, olet soveltuva osallistumaan tähän kyselytutkimukseen. Näkemyksesi on tutkimuksellemme merkityksellinen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa niitä fyysisiä, taloudellisia ja tunteisiin liittyviä haasteita, joita Parkinsonin tautia sairastavien omaishoitajat ympäri Eurooppaa kohtaavat. Haluamme havainnollistaa niitä yksittäisiä ja yhteiskunnallisia taloudellisia seuraamuksia, joita hoitamisesta aiheutuu yksittäisille henkilöille – seuraamuksia, joilta eurooppalaiset hallitukset ja päättäjät liian usein ummistavat silmänsä. Tutkimuksen tulokset auttavat Euroopan Parkinson-yhdistysten kattojärjestöä EPDA (European Parkinson's Disease Association) kehittämään tärkeitä työkaluja, joiden avulla voidaan kampanjoida tehokkaampien ja oikea-aikaisempien tukipalveluiden puolesta Parkinsonin tautia sairastavien omaishoitajille. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymeina. Suurkiitos osallistumisestasi tähän tärkeään tutkimusprojektiin.

Tämä tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä Air Liquide Healthcaren kanssa.

T