Anmäl dig till en klientintervju där vi samlar in information om personer som åker utomlands för planerad vård. Vi intervjuar endast ett begränsat antal personer så det lönar sig att vara snabb. Anmälning är öppen den 3–10 november 2023.

De som intervjuas får ett presentkort på 30 euro till en dagligvaruhandel. Intervjuerna hålls på distans veckorna 47–48. Vi kontaktar dem som väljs per e-post.
Bakgrundsinformation

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Kön

Question Title

* 4. Bostadsort

Question Title

* 5. Telefonnummer

Question Title

* 7. Är du för tillfället

Planerad vård utomlands

Question Title

* 8. Välj det alternativ som beskriver dig bäst:

Question Title

* 9. Till vilket land har du åkt för planerad vård eller tänkt göra det?

Question Title

* 10. Av vilken anledning har du åkt för planerad vård utomlands eller tänkt göra det? Välj det alternativ som beskriver din situation bäst (1 alternativ).

Tack för din anmälan!

T