Tervetuloa kyselyyn

Tällä kyselyllä on tarkoitus kuulla näkemyksiänne ja suunnitelmianne käyttövoimasiirtymässä, sekä kohtaamianne haasteita ja tarpeita raskaan liikenteen sähköistymisen osalta. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa minkälaista apua, tukea tai kannustimia käyttövoimasiirtymään tueksi kaivataan nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Kyselyn kohteena oleva raskaan liikenteen latausinfran kehittäminen on yksi sähköisen liikenteen klusterin Lahti GEMin toimenpiteistä. Lahti GEM on yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä kaupunkien yhteistyöalusta liikenteen vihreän sähköistymisen teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä sekä kaupallistamisessa. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Korkia Consulting Oy. 

Kutsu tähän kyselyyn on lähetetty satunnaisotannalla valituille kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille, sekä näitä palveluita hyödyntäville yrityksille. Kyselyssä on 3 sivua ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastausaikaa on 9.12 asti.

Panoksesi on erittäin arvokas raskaan liikenteen käyttövoimasiirtymän ja sitä tukevan infrastruktuurin kehittämiseksi Päijät-Hämeen seudulla. Kiitos vastauksistasi jo nyt!
 
Lisätietoa kyselystä antaa:  
Anssi Panula, Manager, Korkia Consulting Oy anssi.panula@korkia.fi +358 40 585 1966
Disa Laine, Consultant, Korkia Consulting Oy disa.laine@korkia.fi  +358 44 5551316
 
Kerätyt vastaustiedot tallentavat ja analysoivat Korkia Consulting Oy sekä LADEC Oy. Tästä kyselystä saatuja tuloksia arvioidaan selvitystä koskevassa sidosryhmien työpajassa. Tuloskoosteita voidaan lisäksi käyttää edelleen muissa julkisissa tilaisuuksissa tai materiaalissa. Kysely on anonyymi, eikä yksittäistä vastausta voi yhdistää mihinkään tarkkaan organisaatioon tai vastaajaan. Lisää tietoa tietosuojasta voi lukea täältä: https://www.korkia.fi/tietosuoja-ja-evasteet/

Etenemällä kyselyyn hyväksyt edellä kuvatut kyselyn tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät periaatteet ja menettelyt.

T