Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Sukupuoli ja ikä

Question Title

* 2. Olen osallistunut vuonna 2022/2023:
(voit valitan enemmän kuin yhden vaihtoehdon)

Question Title

* 3. Alla näet erilaisia väitteitä henkiseen hyvinvointiin liittyen. Vastaa oman kokemuksesi mukaisesti

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Vertaistoiminta on luonut merkitystä ja sisältöä elämääni
Vertaisryhmätoimintaan osallistuminen on vahvistanut itsetuntoani
Vertaisryhmätoiminta on antanut uusia näkökulmia elämään ja selviytymiseen
Ryhmätoimintaan osallistuminen on luonut toivoa elämään ja tulevaisuuteen
Olen oppinut puhumaan avoimemmin päihde- ja mielenterveyden ongelmista
Yksinäisyyden kokemukseni on lieventynyt
Vertaisryhmätoiminnalla on ollut myönteinen vaikutus elämänlaatuuni
Erilaisten ihmisten tapaaminen on rikastuttanut elämääni

Question Title

* 4. Fyysinen hyvinvointi. Vastaa oman kokemuksesi mukaisesti

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Toimintaan osallistuminen on lisännyt toimeliaisuuttani
Olen pyrkinyt noudattamaan terveellisempiä elämäntapoja
Toimintaan osallistuminen on lisännyt liikunnallisuuttani
Ryhmätoimintaan osallistuminen on auttanut minua jaksamaan fyysisesti paremmin
Vertaisryhmätoimintaan osallistuminen on tukenut päivärytmini hallintaa

Question Title

* 5. Sosiaalinen hyvinvointi. Vastaa oman kokemuksesi mukaisesti

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Koen tulleeni kuulluksi ja huomioiduksi ryhmässä/ A-Killassa.
Koen voivani tukea muita ryhmäläisiä/vertaisia
Olen saanut uusia kavereita vertaistoiminnan kautta
Vertaisryhmätoimintaan osallistuminen on tukenut raittiita elämäntapojani
Vertaisryhmätoimintaan osallistuminen on vähentänyt riippuvuuksiini liittyvää oireilua
A-Killan toiminta on tukenut taloudellista selvitytymistäni

Question Title

* 6. Millaisia konkreettisia vaikutuksia vertaisryhmätoiminnalla on ollut hyvinvointiisi tai arkeesi?

Question Title

* 7. Minkä olet kokenut ryhmätoiminnassa kaikkein tärkeimmäksi ja miksi?
Voit tässä kohdin kommentoida vapaasti ryhmätoimintaan liittyen, kaikenlaiset kehitysideat ovat tervetulleita.

Question Title

* 8. Halutessasi voit antaa palautetta vertaisryhmätoiminnan ohjaajille ja/tai vertaisryhmätoimintaa koordinoiville työntekijöille.

T