Lapissa on tunnistettu liikunta-alan merkitys ja mahdollisuudet nousevana elinkeinona. Olemme keräämässä kyselyllä tietoa Lapin alueen liikunta-, urheilu-, ja hyvinvointialan toiminnasta ja sen laajuudesta sekä rakentamassa toimijoiden välistä verkostoa.  Tavoitteena on kehittää alueellista yhteistyötä sekä edistää toimialan mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. 

Lapin Liikunnan julkaisemassa Lapin liikuntastrategiassakin on määritelty yhdeksi tavoitteeksi lappilaisen liikuntaverkoston kokoaminen, jolle tarve on noussut voimakkaasti eri liikunta- ja urheilualan toimijoiden keskuudesta. Lapin liitto on kesäkuussa 2018 alkaneen hankkeen (Inno4sports) resursseilla lähtenyt viemään eteenpäin kyseisen verkoston perustamisista. Tämän kyselyn tuloksia käytetään ison kuvan muodostamiseen nykytilasta Lapin liikunta-alan toimijoista, heidän intresseistään, tarpeistaan ja erityisosaamisesta sekä pohjatietona sille, millaisia asioita verkostolla on ensimmäiseksi tarve lähteä työstämään ja kehittämään. Lisäksi kyselystä saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää Lapin liiton hallinnoimien hankkeiden toiminnassa.

Toimijoiden kartoittamiseksi ja verkoston rakentamiseksi toivomme, että vastaatte seuraaviin kysymyksiin.

**Kyselyssä antamiasi tietoja hallinnoi ja käsittelee Lapin liitto (ja sen hallinnoimat ohjelmat ja hankkeet) tietosuoja-asetusten mukaisesti. Tietoja käytetään vain edellä esitettyyn tarkoitukseen. Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos lainsäädäntö sitä meiltä edellyttää. EU:n tietosuoja-asetus turvaa rekisteröidyn henkilön oikeuden valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Olkaa hyvä ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä: info@lapinliitto.fi. Lisätietoa tietosuoja-asetuksestamme: www.lapinliitto.fi.** 

 

Question Title

* 1. Yhteystiedot

Question Title

* 2. Yhteystietoni saa luovuttaa verkoston muille jäsenille ja minulle saa lähettää verkostoa koskevaa postia?

Question Title

* 3. Mitä tahoa organisaatiosi edustaa?

Question Title

Seuraava kuva havainollistaa liikunta- ja urheilualan moninaisuutta; erilaisia ilmentymiä ja mahdollisuuksia, toimijoiden rooleja ja toimialojen vuorovaikutusta. Voit hyödyntää kuvaa vastatessasi kyselyyn.

Lähde: Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstratetegia 2020

Seuraava kuva havainollistaa liikunta- ja urheilualan moninaisuutta; erilaisia ilmentymiä ja mahdollisuuksia, toimijoiden rooleja ja toimialojen vuorovaikutusta. Voit hyödyntää kuvaa vastatessasi kyselyyn. <br><br>Lähde: Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstratetegia 2020<br><br>

Question Title

* 4. Mille liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan sektorille organisaatiosi ydintehtävät sijoittuvat? 
(voit valita useamman vaustausvaihtoehdon)

Question Title

* 5. Tarkenna, mitä organisaatiosi toiminta on liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialla. Voit käyttää kuvaa apunasi.

Question Title

* 6. Jos organisaatiosi toiminta on urheiluseuratoimintaa, määrittele seurasi pääpainopiste. (vain yksi)

Question Title

* 7. Miten organisaatiosi on verkostoitunut liikunta-, urheilu ja hyvinvointi-alan toimintaan liittyen, ja millaista yhteistyötä organisaatiosi tekee muiden toimijoiden kanssa (paikallisesti, aluellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti)?

Question Title

* 8. Lapin alueelle kootaan liikunta-, urheilu - ja hyvinvointialan verkostoa. Mitä toivoisit yhteistyöltä verkostossa?

Question Title

* 9. Jos organisaatiosi haluaa olla mukana verkoston kehittämisessä ja tuomassa toimintaa sisältöjä, nimeä organisaatiosi yhdyshenkilö.

Question Title

* 10. Liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan toiminta Lapissa organisaatiosi näkökulmasta

Mikäli sinulla on kyselyä tai verkostoa koskien jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, ota yhteyttä:
Reetta Laakkonen
Lapin liitto
reetta.laakkonen@lapinliitto.fi
040 480 8582

T