Vastuullisuus, ympäristö ja yhteiskunta

Tässä kyselyssä kartoitetaan Suomen Kauppakeskusyhdistyksen jäsenten ajatuksia ja ajankohtaista tilannetta vastuullisuuden osalta. Kysely ja sen tulokset toimivat pohjana työpajalle, jossa kehitetään jatkosuunnitelmaa yhdistyksen vastuullisuusviestinnälle ja pohditaan seuraavan vuoden viestinnän toimenpiteitä.

Lisäksi keräämme vaikuttamisen tueksi toimenpiteitänne koronapandemiassa, erityisesti käsillä olevan toisen aallon suhteen.

Question Title

* 1. Kuinka paljon kauppakeskukset voivat mielestäsi vaikuttaa paremman yhteiskunnan rakentamiseen?

Question Title

* 2. Miten tärkeänä pidät kauppakeskusten ympäristövaikutusten kehittämistä seuraavien teemojen osalta?

  En pidä lainkaan tärkeänä Pidän vain vähän tärkeänä Pidän jokseenkin tärkeänä Pidän melko tärkeänä Pidän erittäin tärkeänä
Hiilijalanjäljen pienentäminen (mm. energiatehokkuus, käytetyn energian päästöt)
Oman uusiutuvan energian tuotanto
Logistiikka ja materiaalivirtojen tehokkuus
Kierrätys
Joukkoliikenneyhteydet ja saavutettavuus kevyellä liikenteellä
Tarjolla olevien palveluiden ja tuotteiden kestävyys
Kulutuksen malliin vaikuttaminen

Question Title

* 3. Miten tärkeänä pidät kauppakeskusten sosiaalista vastuuta seuraavilla osa-alueilla?

  En pidä lainkaan tärkeänä Pidän vain vähän tärkeänä Pidän jokseenkin tärkeänä Pidän melko tärkeänä Pidän erittäin tärkeänä
Vastuu työnantajana työntekijöille, työpaikkojen ja yrittäjyyden mahdollistaja
Vastuu veronmaksajana yhteiskunnalle
Vastuu paikallisyhteisöä ja lähivaikutusalueen asukkaita kohtaan
Monikulttuurisuuden tukeminen ja kehittäminen
Esteettömyys ja liikuntarajoitteisten tukeminen

Question Title

* 4. Millaisena näet itsellesi tutuimman kauppakeskuksen viiden vuoden päästä? Valitse enintään viisi tärkeintä ilmaisua, jotka eniten vastaavat näkemyksiäsi.

Question Title

* 5. Minkä seuraavista näet omalle kauppakeskuksellesi keskeisimpinä aihealueena seuraavan vuoden aikana?

Question Title

* 6. Kuinka taloudelliset vastuunne omistajille tai sijoittajille suhteutuvat mahdollisuuksiinne toteuttaa vastuullisuustoimia ympäristön tai yhteisön ja yhteiskunnan osalta?

Question Title

* 7. Miten Kauppakeskusyhdistys voisi parhaiten auttaa jäsenistöään vastuullisuusteoissa? Valitse toimenpiteet, joista uskot olevan hyötyä.

Question Title

* 8. Mitä asioita Kauppakeskusyhdistyksen pitäisi korostaa viestinnässään tulevan vuoden aikana?

Question Title

* 9. Haluatko kertoa tarkemmin ajatuksiasi kyselyn aihepiiriin ja kauppakeskusten tulevaisuudennäkymiin liittyen?

0 / 11 vastattu
 

T