Seuraava Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari pidetään 5.-6.5.2020. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tapahtuman suunnittelussa. Kaikkien 19.1.2020 mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi vapaalippu seminaariin.

Question Title

* 1. Mitkä Microsoft 365:een liittyvät asiat ovat omassa työssäsi tällä hetkellä ajankohtaisimpia?

T