Seuraava Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari pidetään 12.12.2018. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tapahtuman suunnittelussa. Kaikkien 7.9.2018 mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan yksi vapaalippu seminaariin.

Question Title

* 1. Mitkä SharePointiin ja/tai Office 365:een liittyvät asiat ovat omassa työssäsi tällä hetkellä ajankohtaisimpia?

T