Författarrespons

Question Title

1. Bakgrund

Question Title

2. Hur många virtuella besök har du gjort för Läscentrum?

Question Title

3. Hur bra tycker du att de virtuella besöken har fungerat

Question Title

4. Den virtuella tekniken

Question Title

5. Hurdan hjälp och hurdant stöd önskar du dig av det tekniska stödet om hen hade en aktivare roll under framträdandet?

Question Title

6. Hur kan Läscentrum utveckla sin virtuella tjänst? Andra hälsningar och önskemål.

Question Title

7. Har du någon konkret idé för nya virtuella verkstäder eller besöksmodeller? Beskriv den gärna nedan. Vi utvecklar våra virtuella koncept som vi kan erbjuda våra beställare.

T