Ilmoittautuminen tilaisuuteen

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Suomen ja Lapin matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

 

Hungry for Finland  (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

 

Hungry for Finland järjestää osana Lapin matkailustrategian laatimistyötä Ruokamatkailun kehittämispäivän Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Lapin matkailua!

Vuorovaikutteisen kehittämispäivän tavoitteena on määritellä mm:

- mitkä ovat Lapin ruokamatkailun kärkituotteet ja brändielementit

- millaisia kehittämistoimia ruokamatkailun kehittämiseen Lapissa tarvitaan

- ruokamatkailun rooli Lapin matkailustrategiassa

Lisäksi kuullaan alustukset ruokamatkailun kehittämisestä ja markkinoinnista valtakunnan tasolla ja Lapissa
 
Aika      15.3.2019, klo 9:00–15:45
Paikka  Hullu Poro, Levi
 

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

klo 9.00 Aamukahvit ja tervetuloa
Lapin matkailustrategian tilannekatsaus                                    Kristian Sievers, Lapin liitto
Lapin kesämatkailu ja Lapin maut                                               Katariina Imporanta, House of Lapland
Hungry4FInland –kansallinen ruokamatkailuhanke                 Kristiina Havas, Haaga-Helia amk
Hungry4Lapland- hankkeen esittely                                           Kimmo Kuparinen, Kemijärvi
Ruokamatkailun kansainvälinen markkinointi                          Terhi Hook, Vist Finland
Klo 11.30                                                   Lounas
klo 12.30
Ruokamatkailun trendit                                                   Teemu Moilanen, Haaga-Helia Mk
Ruokamatkailu Lapin brändielementtinä                      Teemu Moilanen, Haaga-Helia amk

klo 13.30 Työpaja osuus
Kehittämisteemoina mm.
Ruokamatkailun reitit                                                   
Lapin TOP15 ruokamatkailutuotetta Lappi brändissä
Hungry4Lapland- hankekokonaisuus                  

Question Title

* 1. Ilmoittaudun tilaisuuteen

Question Title

* 2. Osallistujan tiedot

Question Title

* 3. Mahdollinen erikoisruokavalio (kahvitusta varten)

T