Organisaation kyvykkyyden tähtiluokitus

Kerro näkemyksesi organisaatiomme kyvykkyyteen vaikuttavista tekijöistä.
 
Kuinka monta tähteä annat työyhteisö- ja yksilötason ajattelu- ja toimintatavoillemme ?
 

Question Title

* 1. Valitse roolisi

Question Title

* 2. Organisaatiomme toiminnan merkityksellisyys

Question Title

* 3. Luottamus

Question Title

* 4. Arvojemme toteutuminen käytännössä

Question Title

* 5. Toimintakulttuuri

Question Title

* 6. Tavoitekeskeisyys

Question Title

* 7. Strateginen ajattelu 

Question Title

* 8. Uudistuminen

Question Title

* 9. Yhteisöllisyys

Question Title

* 10. Työyhteisön ilmapiiri

Question Title

* 11. Vastuullisuus

Question Title

* 12. Selkeät roolit ja vastuut

Question Title

* 13. Johtamiskäytännöt ja rakenteet

Question Title

* 14. Esimiestyö

Question Title

* 15. Toimeenpanokyky

Question Title

* 16. Sujuva arki ja työkäytännöt

Question Title

* 17. Työyhteisön yhteistyö ja vuorovaikutus

Question Title

* 18. Kyky käsitellä konflikteja

Question Title

* 19. Kyky oppia virheistä

Question Title

* 20. Palautekäytännöt

Question Title

* 21. Onnistumisten huomiointi

Question Title

* 22. Oman työn merkityksellisyys

Question Title

* 23. Turvallisuuden tunne

Question Title

* 24. Arvostuksen tunne

Question Title

* 25. Motivaatio omaan työhön

Question Title

* 26. Sitoutuneisuus työnantajaan ja työyhteisöön

Question Title

* 27. Työn imu

Question Title

* 28. Halu saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet

Question Title

* 29. Muutoskyvykkyys

Question Title

* 30. Ratkaisukeskeisyys

Question Title

* 31. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja sen kehittämiseen

Question Title

* 32. Vastuullinen toiminta omassa työssä

Question Title

* 33. Osaamisen hyödyntäminen

Question Title

* 34. Oman ajankäytön hallinta

Question Title

* 35. Keskittyminen avaintehtäviin

Question Title

* 36. Oman osaamisen kehittäminen

Question Title

* 37. Oman työkyvyn ylläpito ja kehittäminen

T