Hyvä vastaaja. Tämä on Mielenrauhan 13.10. / 3.11. / 15.11. koulutuksiin liittyvä ennakkokysely. Kyselyn avulla kouluttaja pystyy hahmottamaan paremmin osallistujille oleellisia asioita ja esimerkkejä.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä, mutta vastauksien avulla sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja kohdentaa. Tapausesimerkkejä ei käydä koulutuksessa yksityiskohtaisesti läpi.

Kiitoksia vastauksista ja vastaamiseen käyttämästänne ajasta!

Question Title

* 1. Millaiset tekijät mielestäsi estävät tai heikentävät yhteistyön mahdollisuuksia eri ammattiryhmien kesken työyhteisössäsi?
Kuvailtuja tilanteita saatetaan käyttää koulutuksen aikana esimerkkeinä sekä koulutuksen kohdentamiseksi.

Question Title

* 2. Millaisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia tunnistat työyhteisösi työskentelytavoissa ja vuorovaikutuksessa eri alojen ammattilaisten kesken?

Question Title

* 3. Millaista osaamista tulisi mielestäsi tunnistaa ja kehittää työyhteisössäsi, jotta monialainen yhteistyö palvelisi paremmin nuoren tarpeita?

Question Title

* 4. Miten työskentelytapojen muutos ja uudet toimintamallit vaikuttavat työyhteisösi ilmapiiriin ja ihmisten välisiin suhteisiin?

Question Title

* 5. Kuvaile millaista on hyvinvoivan ja joustavasti yhteistyötä tekevän kasvattajayhteisön vuorovaikutus.

Question Title

* 6. Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle koulutuskokonaisuudelle ja mitä asioita toivoisit erityisesti käsiteltävän?

T