Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Suomi
Suunnittelemme Rinnakkain - Antirasismia arkeen -hankkeen valtakunnallisia ohjaus- ja neuvontapalveluita. Haluamme huomioida, että toiminta vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin. Tarvekartoituksen tulokset huomioidaan hankkeen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä ja olemassa olevien palveluiden kartoittamisessa. Palveluntarjoajana voit jakaa arvokasta tietämystä, jota hyödynnämme palveluiden kehittämisessä. Kysely koskee maahanmuuttaneiden kanssa työtä tekeviä palveluntarjoajia.

Rinnakkain-hankkeen ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoavat rasismia kokeneille tukea ja tietoa, joiden tavoitteena on purkaa rasismikokemuksia, niiden aiheuttamia seurauksia ja tarjota konkreettisia työkaluja hyvinvoivaan elämään. Palvelut ovat suunnattu rasismia kokeneille EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille.

Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakkomuuttoon liittyviin kysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö, joka toimii Suomessa, Ugandassa, Myanmarissa ja Etiopiassa. Tuemme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin Suomessa ja maailmalla. Lisätietoa toiminnastamme voi lukea verkkosivuiltamme.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Lämmin kiitos vastaamisesta!

Lisätietoja:
Amani Al-mehsen, amani.al-mehsen@pakolaisapu.fi

Question Title

* 1. Millä alalla toimitte ja millaisia palveluita tarjoatte?

Question Title

* 2. Kenelle tarjoatte palveluitanne?

Question Title

* 3. Missä tiloissa tarjoatte palveluitanne?

Question Title

* 4. Millä kielellä tarjoatte palveluitanne?

Question Title

* 5. Kuinka usein kohtaatte työssänne rasismia kokeneita asiakkaita?

Question Title

* 6. Millaisia rasismiin ja syrjintään liittyviä kokemuksia asiakkaillanne on ollut?

Question Title

* 7. Millaisia onnistumisen kokemuksia työssänne on ollut?

Question Title

* 8. Millaisia haasteita työssänne on ollut?

Question Title

* 9. Millaisia ratkaisuja haasteisiin on tehty?

Question Title

* 10. Kuinka rasismin teemat näkyvät työssänne?

Question Title

* 11. Oletteko kyenneet tarjoamaan onnistunutta tukea rasismia kokeneille asiakkaillenne?

Question Title

* 12. Millaista täydennystä rasismia kokeneiden maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluihin Suomessa toivoisitte?

Question Title

* 13. Millaista yhteistyötä toivoisitte teeman ympärillä työskenteleville palveluntarjoajille?

Hankkeen palveluiden kehittämisen yhteydessä kartoitamme valtakunnallisesti yhteystyötahoja fyysisten matalan kynnyksen tuen paikkojen avaamiseksi ja käynnistämiseksi. Toteutamme lisäksi pienimuotoista kartoitusta palveluista, joihin ohjata asiakkaita eteenpäin. Mikäli organisaatiollasi olisi halua olla osana matalan kynnyksen toimintaa tai kertoa palveluistaan osana kartoitusta, olettehan yhteydessä amani.al-mehsen@pakolaisapu.fi.

T