DISTINCT projektista

Projekti tutkii kehittyneiden teknologioiden käytännön soveltamista julkisten palvelujen tarjoamisessa. Tässä projektissa kehittyneet teknologiat pitävät sisällään virtuaalitodellisuuden (VR), esineiden internetin (IoT), tekoälyn (AI) ja lohkoketjun (Blockchain) käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöhallinnossa ja koulutuksessa.Mitä ovat kehittyneet teknologiat?

Kehittyneet teknologiat ovat innovaatioita, joka muuttavat merkittävästi kuluttajien, teollisuuden tai yritysten toimintatapaa. Kehittyneet teknologiat pyyhkivät pois korvaamansa vanhat järjestelmät tai tavat, koska niillä on tunnistettavasti näitä parempia ominaisuuksia.

DISTINCT projektissa keskitymme seuraaviin teknologioihin

  • Esineiden internet (IoT): IoT on pienten fyysisten esineiden verkosto, joka on täynnä antureita, ohjelmistoja ja muita teknologioita tietojen yhdistämiseksi ja vaihtamiseksi muiden laitteiden ja järjestelmien kanssa Internetin kautta.
  • Tekoäly (AI): AI pitää sisällään ohjelmistoja, koneita, tietokoneita tai laitteita, jotka voivat jäljitellä ihmismielen toimintoja, kuten oppimista, ympäristön havaitsemista, ongelmanratkaisua tai tavoitteiden saavuttamista.
  • Virtuaalitodellisuus (VR): VR on erityisten kuulokkeiden / laitteiden käyttämistä realististen kuvien, äänien ja muiden tuntemusten luomiseen. Ne simuloivat käyttäjän fyysistä läsnäoloa virtuaalisessa ympäristössä. Käyttäjä pystyy katsomaan, liikkumaan ja olemaan vuorovaikutuksessa virtuaalikohteiden kanssa.
  • Lisätty todellisuus (AR): AR on interaktiivinen kokemus todellisesta ympäristöstä, jossa reaalimaailmassa olevia esineitä parannetaan tietokoneella tuotetulla havainnointitiedoilla, toisinaan useita aisteja hyödyntäen.
  • Lohkoketju: Lohkoketju on hajautetussa verkossa toimiva, avoimeen lähdekoodiin perustuva arvojärjestelmä, joka on matemaattisesti varmennettu ja sen tiedot ovat muuttumattomia. Se kestää muutoksia ja pystyy tallentamaan kahden osapuolen väliset liiketapahtumat tehokkaasti, todennettavasti ja pysyvästi.


Miksi kehittyneet teknologiat ovat tärkeitä?

Niiden onnistuneet sovellukset voivat säästää kustannuksia, lisätä kannattavuutta, parantaa niukkojen henkilöresurssien käyttöä, poistaa välimatkoja ja parantaa päätöksentekoa. Kehittyneiden teknologioiden tutkimus- ja innovaatiokeskusten pieni määrä ja keskittyminen, johon liittyy heikko tietoisuus kehittyneistä teknologioista, ovat kuitenkin vakavia esteitä tämän parannuksen toteuttamiselle.
 

Tästä kyselystä

Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on lisätä viranomaisten tietoisuutta löytämällä sovelluksia ja arvioimalla sitä, miten erityisesti kehittyneitä teknologioita voidaan soveltaa tiettyihin julkisiin palveluihin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla.
 

Vastuuvapauslauseke

Saatuja vastauksia käsitellään nimettöminä. Yhteystietoja pyydetään ainoastaan siksi, että voimme olla teihin yhteydessä jakaaksemme tuloksia ja kutsuaksemme teitä tuleviin projektitoimintoihin. Niitä ei julkisteta.

Vaikka kehotamme teitä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, voitte vapaasti kieltäytyä vastaamasta johonkin tiettyyn kysymykseen, johon ette halua jostain syystä vastata. Kyselylomakkeen vastaukset auttavat meitä valmistelemaan paremmin tulevaisuuden projektityöpajoja, joihin teidätkin halutessanne kutsutaan.

T