Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa yleishyödyllisten yhteisöjen ja vaikuttajien yhteistyötä ja kuinka yhteistyötä toteutetaan yksityishenkilöille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa ja -viestinnässä.
 
Vaikuttajayhteistyöllä tarkoitetaan tässä selvityksessä yhteisön ja vaikuttajan välistä yhteistyötä, josta on sovittu osapuolten kesken. Vaikuttajalla tarkoitetaan tässä selvityksessä henkilöä, jolle vaikuttaminen tuottamalla sisältöä sosiaaliseen mediaan on lähtökohtaisesti elinkeino.

Question Title

* 1. Kuluneen vuoden 2020 aikana yhteisöni

Question Title

* 2. Vastaa tähän, jos vastasit kysymykseen 1 vaihtoehdot 1-2 (muuten siirry kysymykseen 4):
Sovitusta yhteistyöstä yhteisösi

Question Title

* 3. Vastaa tähän, jos vastasit kysymykseen 1 vaihtoehdot 1-2 (muuten siirry kysymykseen 4):  
Mikä sosiaalisen median kanava tai palvelu oli vaikuttajayhteistyössä sovitusti tärkeimmässä käytössä

Question Title

* 4. KAIKKI vastaa: Mikä sosiaalisen median kanava ja palvelu kiinnostaisi yhteisöäsi eniten vaikuttajayhteistyössä:

Question Title

* 5. KAIKKI vastaa: Mikä yhteisösi toiminnan edistäminen on ollut tai voisi olla sisältönä vaikuttajayhteistyössä

0 / 5 vastattu
 

T