Järjestökysely 2015

Ensi vuonna aletaan työstää Karjalaisen Nuorisoliiton strategiaa vuosille 2017-2021. Siihen liittyen keräämme tietoja jäseniltämme tämän kyselyn avulla. Lue kysymykset huolella läpi. Huomioi, että kyselyn lähetettyäsi et pääse enää katsomaan vastauksiasi.
Kiitos vastauksistasi!

Question Title

* 1. Miten tärkeänä pidät näitä toimintoja liiton toiminnassa? Käytä vastatessasi asteikkoa 5 = erittäin tärkeä ja 1 = ei lainkaan tärkeä.

  5 4 3 2 1
Kansantanssi
Karjalainen kansankulttuuri
Ohjaajakoulutus (kansantanssi)
Ohjelmistokurssit
Kansantanssin erikoiskurssit
Karjalaisen kulttuurin erikoiskurssit
Materiaalin tuottaminen
Tapahtumien järjestäminen
Jäsenseurojen edunvalvonta
Yhteydet muihin karjalaisiin toimijoihin
Yhteydet muihin kansantanssijärjestöihin

Question Title

* 2. Pitäisikö näiden toiminnan muotojen määrää lisätä tai vähentää toiminnassa? Käytä vastatessasi asteikkoa 5 = erittäin tärkeä ja 1 = ei lainkaan tärkeä.

  5 4 3 2 1
Kansantanssi
Karjalainen kansankulttuuri
Ohjaajakoulutus (kansantanssi)
Ohjelmistokurssit
Kansantanssin erikoiskurssit
Karjalaisen kulttuurin erikoiskurssit
Materiaalin tuottaminen
Tapahtumien järjestäminen
Jäsenseurojen edunvalvonta
Yhteydet muihin karjalaisiin toimijoihin
Yhteydet muihin kansantanssijärjestöihin

Question Title

* 3. Minkälaisille kohderyhmille Karjalaisen Nuorisoliiton eri toimintojen tulisi ensisijaisesti olla suunnattu?

Question Title

* 4. Minkä oman seurasi kohderyhmän tarpeisiin vastaamisessa tarvitsisit erityisesti liiton apua ja jos, niin millaista?

Question Title

* 5. Mikä mielestäsi Karjalaisen Nuorisoliiton viime vuosien toiminnassa on ollut erityisen onnistunutta?

Question Title

* 6. Entä missä on viime vuosien toiminnassa mielestäsi epäonnistuttu tai missä olisi ollut parantamisen varaa?

Question Title

* 7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat liiton toiminnassa tällä hetkellä? Miten nämä ongelmat voisi mahdollisesti ratkaista?

Question Title

* 8. Miten Karjalaisen Nuorisoliiton organisaatio mielestäsi toimii tällä hetkellä? (5 = erittäin hyvin ja 1 = huonosti)

Question Title

* 9. Miten organisaatiota pitäisi mielestäsi kehittää?

Question Title

* 10. Ovatko liiton työntekijät mielestäsi keskittyneet järjestön kannalta keskeisten asioiden tekemiseen? (5 = erittäin hyvin ja 1 = huonosti)

Question Title

* 11. Mitä liiton tulisi mielestäsi toiminnallaan edistää?

Question Title

* 12. Ketä liiton tulee toiminnallaan palvella?

Question Title

* 13. Millaisena näet liiton roolin valtakunnallisena keskusjärjestönä?

Question Title

* 14. Millaisena näet liiton roolin karjalaisessa yhteisössä?

Question Title

* 15. Millaista yhteistyötä haluaisit liiton tekevän muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa?

Question Title

* 16. Miten hyvin liiton arvot (karjalaisuus ja yhteisöllisyys) näkyvät liiton toiminnassa? (5 = erittäin hyvin ja 1 = huonosti)

Question Title

* 17. Mitä muita arvoja Karjalaisella Nuorisoliitolla voisi olla?

Question Title

* 18. TAPAHTUMAT
Kuinka monta kertaa viimeisen viiden vuoden aikana olet osallistunut liiton tapahtumiin?

  5 4 3 2 1 en kertaakaan
Kevätpäivät
Kesäjuhlat
Syyspäivät/Kekrijuhlat
Suuri Karjalainen Karonkka -risteily
Kurppamatka - syksyn kulttuurimatka Karjalaan

Question Title

* 19. TAPAHTUMAT: Kuinka tärkeäksi koet osallistumisen liiton järjestämiin tapahtumiin? (5 = erittäin tärkeäksi, 1 = en ollenkaan tärkeäksi)

  5 4 3 2 1
Kevätpäivät
Karjalaiset Kesäjuhlat
Suuri Karjalainen Karonkka -risteily
Kurppamatka - syksyn kulttuurimatka Karjalaan

Question Title

* 20. TAPAHTUMAT: Mikä tapahtumista on tärkein?

  Kevätpäivät Karjalaiset Kesäjuhlat Syyspäivät/Kekrijuhlat Suuri Karjalainen Karonkka -risteily Kurppamatka - syksyn kulttuurimatka Karjalaan
Liiton jäsenistön kannalta
Lasten kannalta
Nuorten kannalta
Aikuisten kannalta
Kansantanssin harrastajien kannalta
Karjalaisen Nuorisoliiton ulkoisen näkyvyyden kannalta
Karjalaisen yhteistyön kannalta

Question Title

* 21. Perustele edellinen vastauksesi. (Miksi tärkein on tärkein kullekin kohderyhmälle?)

Question Title

* 22. TAPAHTUMAT: Mikä vaikuttaa osallistumiseesi?

  ajankohta ohjelma sijainti hinta muut osallistujat
Kevätpäivät
Karjalaiset Kesäjuhlat
Suuri Karjalainen Karonkka -risteily
Kurppamatka - syksyn kulttuurimatka Karjalaan

Question Title

* 23. TAPAHTUMAT: Onko Kevätpäivät tarpeellinen?

Question Title

* 24. TAPAHTUMAT: Perustele edellinen vastauksesi.

Question Title

* 25. TAPAHTUMAT: Onko Karjalaiset Kesäjuhlat tarpeellinen?

Question Title

* 26. TAPAHTUMAT: Perustele edellinen vastauksesi.

Question Title

* 27. TAPAHTUMAT: Onko Suuri Karjalainen Karonkka tarpeellinen?

Question Title

* 28. TAPAHTUMAT: Perustele edellinen vastauksesi.

Question Title

* 29. TAPAHTUMAT: Onko Kurppamatka tarpeellinen?

Question Title

* 30. TAPAHTUMAT: Perustele edellinen vastauksesi.

Question Title

* 31. KOULUTUS: Millaiselle kurssille/koulutukseen sinä osallistuisit?

Question Title

* 32. Minkälaisia tapahtumia ja koulutuksia toivoisit Karjalaisen Nuorisoliiton järjestävän?

Question Title

* 33. Muita terveisiä Karjalaiselle Nuorisoliitolle.

KIITOS VASTAUKSISTASI!

T