Verkkopalveluiden tunteminen ja arviointi

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta organisaatioasiakkaille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Voit valita minkä palveluiden osalta vastaat kyselyyn; voit valita yhden tai useamman palvelun arvioitavaksi. Huomaathan, että tähdellä merkityt kysymykset edellyttävät vastaamista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Question Title

* 1. Kuinka hyvin arvioit tuntevasi seuraavat Kansalliskirjaston verkkopalvelut?

  En tunne lainkaan Tunnen huonosti Tunnen melko hyvin Tunnen erittäin hyvin
Finna
FinELib
Finto
Melinda
Kirjastojärjestelmäpalvelut
Julkaisuarkistopalvelut
KITT2

Question Title

* 2. Kuinka hyvin arvioit seuraavien Kansalliskirjaston verkkopalveluiden saavuttaneen omia tavoitteitaan? Arvioi vain palveluita, jotka tunnet mielestäsi riittävän hyvin.

  Erittäin huonosti Melko huonosti Neutraalisti Melko hyvin Erittäin hyvin
Finna
FinELib
Finto
Melinda
Kirjastojärjestelmäpalvelut
Julkaisuarkistopalvelut
KITT2

Question Title

* 3. Kuinka  tärkeänä pidät Kansalliskirjaston verkkopalveluita omalle organisaatiollesi nyt ja lähitulevaisuudessa (seuraavat 0-3 vuotta)? Vastaa vain niiden palveluiden osalta, joiden hyötyä koet voivasi arvioida.

  Erittäin merkityksetön Melko merkityksetön Suhtaudun neutraalisti Melko tärkeä Erittäin tärkeä
Finna
FinElib
Finto
Melinda
Kirjastojärjestelmäpalvelut
Julkaisuarkistopalvelut
KITT2

Question Title

* 4. Haluatko vastata Finna-palvelua koskeviin arviointikysymyksiin? Vastaa arviointikysymyksiin, jos koet tuntevasi palvelun riittävän hyvin arvioidaksesi sitä.

T