PALVELUKYSELY

Arvostamme palautetta siitä, miten palvelutilanne on sujunut teidän näkökulmastanne katsoen. Saamme kyselystä arvokasta tietoa palvelumme suunnitteluun ja henkilökuntamme ammattitaidon kehittämiseen. Toivomme saavamme myös kehittämisehdotuksia toimintamme parantamiseksi.

Vastauksenne on meille tärkeä, joten toivomme, että vastaatte kyselyyn. Vastaaminen vie vain noin minuutin.

 Yhteistyöterveisin,
Toshiba Tec Nordic Ab

T