Palautelomake museon opastettujen kierrosten kehittämiseksi

Kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa Turun vesilaitosmuseon opastettujen kierrosten kehittämiseksi. Monivalintakysymysten lisäksi kyselyn lopussa on mahdollisuus jättää avointa palautetta. Suuri kiitos vastauksistasi!

Question Title

* 1. Vierailitko museossa ensimmäistä kertaa?

Question Title

* 2. Keistä ryhmäsi koostui?

Question Title

* 3. Saavutettavuus

  Erittäin helppoa Helppoa Melko helppoa Melko vaikeaa Vaikeaa
Miten helppoa museolle oli saapua?
Miten koit liikkumisen museossa?
Oliko tiedon löytäminen museon nettisivuilta helppoa?
Oliko opastuksen varaaminen helppoa?

Question Title

* 4. Opastuksen kesto

  30-35 min 40-45 min 50-55 min 60 min yli 60 min
Mikä on mielestäsi sopivan pituinen opastus ajallisesti?
Kuinka kauan ryhmänne opastus kesti?

Question Title

* 5. Opastushenkilökunta; Miten arvioisit museon opasta?

  Erittäin Hyvin Melko Ei kovin Ei lainkaan
ystävällinen
asiantunteva
helposti ymmärrettävä

Question Title

* 6. Kuinka paljon arvioit ryhmänne oppineen uutta museovierailun yhteydessä?

Question Title

* 7. Voisitko ajatella osallistuvasi museon opastetuille kierroksille myös tulevaisuudessa (mahdollisesti uuden ryhmän kanssa)?

Question Title

* 8. Voisitko ajatella suosittelevasi museota ja museon opastettuja kierroksia muille opettajille/ryhmille?

Question Title

* 9. Olitko yleisesti ottaen tyytyväinen vai tyytymätön opastettuun kierrokseen ja museovierailuunne?

Question Title

* 10. Onko sinulla muita kommentteja museoon tai opastuksiin liittyen? Miten voisimme kehittää opastustoimintaa?

T