Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen, jossa etsitään keinoja välttää rakennusten kosteusvaurioita.

Rakentamisen alkuvaiheesta lähtien kosteutta on päässyt tunkeutumaan rakenteisiin suunnittelemattomasti. Kosteusvaurio on saanut aikaan ennenaikaista rakenteiden turmeltumista ja sisäilmaongelma (esim. homeenkasvua ja hajuongelmia). Rankkasade, tulviminen, lumi, kostea maaperä, pohjavesi ja sisäilma ovat erilaisia lähteitä epätoivotulle kosteudelle rakennuksissa.

Tämän kyselyn tarkoitus on määrittää suunnitteluammattilaisten näkökulma rakennusten kosteusvaurioista. Muut sidosryhmät, kuten rakennusfirmat, rakennusten omistajat, vakuutusyhtiöt, asukkaat ja viranomaiset, tullaan ottamaan huomioon tulevaisuuden kyselyissä. Kaikkia kyselyn tuloksia käytetään tehtäessä ”Tienviittaa kosteusvauriottomampaan rakentamiseen”.

Visio vuoteen 2020 mennessä on saada rakennukset kosteusvauriottomiksi. Kuivana pysyvien yksityiskohtien huolellinen suunnittelu uusiin rakennuksiin ja kosteusvaurioiden huomioon ottaminen korjausrakentamisen jokaisessa vaiheessa alentavat uusien kosteusvaurioiden syntymisen riskiä, joten jatkossa kosteusvaurioiden välttäminen rakennuksissa voisi käydä toteen.

Suuret kiitokset osallistumisestanne!

Osallistumisenne tutkimukseen on todella tärkeää.

Question Title

* 1. Minä olen

Question Title

* 2. Jos työskentelet rakennusten suunnittelussa, mikä on suunnittelualasi?

Question Title

* 3. Kuinka monessa prosentissa rakennusprojekteista on havaittu kosteusvaurioita rakentamisen aikana viimeisen 5 vuoden aikana?

0 - ei tärkeää 100 - erittäin tärkeää
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Kuinka monessa prosentissa rakennusprojekteista on havaittu kosteusvaurioita rakennusten käytön aikana viimeisen 5 vuoden aikana?

0 - ei tärkeää 100 - erittäin tärkeää
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Kuinka monta prosenttia kosteusvaurioista on aiheuttanut putkiston vesivuoto?

0 - ei tärkeää 100 - erittäin tärkeää
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Kuinka tärkeää sinulle on yritää löytää keinoja ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden syntymistä?

0 - ei tärkeää 100 - erittäin tärkeää
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Mitä keinoa käytät todistaaksesi, että käyttämäsi rakenneratkaisu on kosteusturvallinen?

Question Title

* 8. Minkälaisia toimenpiteitä käytetään kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi nykyisissä rakennusprojekteissa  (Osa 1)?

  ei ikinä harvoin joskus usein aina en osaa sanoa
Rakennuksen omistajalla on selkeä tavoite kosteusvauriottomista rakennuksista.
Rakennuksen omistaja on vastuussa kosteusvahinkojen ehkäisemisestä.
Kosteusturvallisten rakenteiden valitsemiseen on budjetoitu tarpeeksi aikaa suunnitteluvaiheessa.
Suunnittelutiimissä on suunnittelijoita, jotka keskittyvät erityisesti "kosteusvaurioiden välttämiseen suunnittelussa".

Question Title

* 9. Minkälaisia toimenpiteitä käytetään kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi nykyisissä rakennusprojekteissa (Osa 2)?

  ei ikinä harvoin joskus usein aina en osaa sanoa
Suunnittelutiimissä on selkeästi nimetty henkilö, joka on vastuussa kosteusvaurioiden ehkäisemisestä.
Urakoitsijoilla on työntekijöitä, joille on annettu koulutus kosteusvaurioiden ehkäisemisestä rakennusaikana.
Kosteusvaudioiden ehkäisemisestä vastaavan henkilön nimitys jokaisessa yrityksessä, joka on mukana rakennusvaiheessa.
Säännölliset tarkastukset rakennustyömaalla, jotta kosteusvaurioilta vältyttäisiin.

Question Title

* 10. Minkälaisia toimenpiteitä käytetään kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi nykyisissä rakennusprojekteissa (Osa 3)?

  ei ikinä harvoin joskus usein aina en osaa sanoa
Säännölliset mittaukset rakennustyömaalla, jotta kosteusvaurioilta vältyttäisiin.
Rakennustömaalla pidettävät säännölliset kokoukset, joissa käsitellään kosteusvaurioiden ehkäisemistä.
Helposti ymmärrettävän käyttöohjeen teko, jossa kerrotaan ohjeita, kuinka välttää kosteusvaurioiden syntymistä rakennuksen käytön aikana.
Säännölliset arvioinnit siitä, onko käyttöohje ymmärrettävä ja myös muutosehdotusten huomioiminen.

Question Title

* 11. Rakentamiseen tarkoitetut standardit ja kansalliset ohjeet auttavat ehkäisemään kosteusvaurioiden syntymistä.

0 - ei ollenkaan 100 - paljon
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Rakentamismääräyskokoelma auttaa valitsemaan vain ne rakenteet, jotka auttavat ehkäisemään kosteusvaurioiden syntymistä.

0 - ei ollenkaan 100 - paljon
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Suunnitteluun tarkoitetut rakentamisen standardit ja kansalliset ohjeet auttavat valitsemaan vain niitä rakenteita, joilla on helppo ehkäistä kosteusvaurioiden syntymistä.

0 - ei ollenkaan 100 - paljon
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T