Hyvä vastaaja. Tämä on Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n koulutukseen liittyvä ennakkokysely. Kyselyn avulla kouluttaja pystyy hahmottamaan paremmin osallistujille oleellisia asioita ja esimerkkejä.

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä, mutta vastauksien avulla sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja kohdentaa. Tapausesimerkkejä ei käydä koulutuksessa yksityiskohtaisesti läpi.

Kiitoksia vastauksista ja vastaamiseen käyttämästänne ajasta!

Question Title

* 1. Kerro esimerkkitapaus haastavasta tai tunnepitoisesta palvelutilanteesta jonka työssäsi kohtaat.
Kuvailtuja tilanteita saatetaan käyttää koulutuksen aikana esimerkkeinä sekä koulutuksen kohdentamiseksi.

Question Title

* 2. Miten yleensä hoidat kuvailemasi tilanteet?

Question Title

* 3. Mitä odotat haastaviin palvelutilanteisiin keskittyvältä koulutukselta tai minkälaisiin tilanteisiin aiheeseen liittyen toivoisit koulutuksen antavan vastauksia?

T