Screen Reader Mode Icon

Tervetuloa kyselyyn uusista potentiaalisista standardisointikohteista sekä päivitystarpeista

PSK Standardisointi on teollisuuden ja sitä palvelevien yritysten yhteinen kehitysyksikkö ja puolueeton kohtaamispaikka. PSK on 49 toimintavuotensa aikana tukenut jäsenistönsä toimintaa standardisoinnilla ja koulutuksella.
 
Nykyiset 435 standardiamme kattavat tarpeita eri tekniikan aloilta liittyen suunnittelun, hankintoihin, kunnossapitoon, projektinhallintaan jne.

PSK toteuttaa kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa jäsenistön näkemyksiä standardien päivitystarpeista sekä uusista standardisointikohteista.

Tarkoituksena on arvioida standardien nykytilaa ja kerätä jäsenistön tarpeita, jotta PSK:n osaamispääomaa voidaan hyödyntää koko jäsenistön hyväksi.

Tutkimuksen tuloksista viestitään PSK Standardisoinnin jäsenistölle.
 
PSK Standardisointi
Hallitus
Standardien laatiminen
PSK Standardisointi laatii uusia standardeja jäsenistönsä aloitteesta.

Konkreettisen standardisointi­aloitteen tulisi kattaa tiedot:
  • Standardisoinnin kohde ja kuvaus
  • Mikä haaste, tarve tai ongelma standardilla voitaisiin ratkaista?
  • Mille työryhmälle standardi voisi tulla laadittavaksi vai tarvitaanko uusi työryhmä?
Lisäksi aloitteen jatkojalostusta varten tarvittavia tietoja:
  • Nykytila ja -käytännöt
  • Viiteaineisto ja -standardit
  • Mallit ja esimerkkiaineistot
0 / 17 vastattu
 

T