Käytämme vastauksia anonyymisti tilaisuuden suunnittelussa. Kiitos avustasi!

Question Title

* 1. Mikä estää? Minkä takia moniammatillinen yhteistyö, asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, hoito ja hoiva jäävät puolitiehen? 

Question Title

* 2. Kuvaile kokemasi esimerkkitilanne.

T