6.6.2018 klo 9-12, Helsinki

Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus

EU:n LULUCF-asetuksen toimeenpano hoidetun metsänmaan vertailutason osalta tapahtuu jäsenvaltion ja komission välisenä vuoropuheluna. Vertailutasolla tarkoitetaan laskennallista arviota metsän hiilinielusta ajanjaksolla 2000-2009 ja se on yksi vuonna 2018 annetun LULUCF-asetuksen keskeisistä kysymyksistä. Tulevaa metsän hiilinielua verrataan vertailutasoon velvoitekaudella 2021-2025 ja tällä arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista. Jäsenvaltioiden toimittamien vertailutasojen tekninen arviointi on parasta aikaa käynnissä komissiossa, joka antaa teknisen arvioinnin pohjalta jäsenvaltioille suosituksia vertailutasojensa tarkastamiseksi. Tarkastetut vertailutasot on toimitettava komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tilaisuudessa 'Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus' tarkastellaan LULUCF-asetuksen toimeenpanon tilannetta nyt - missä mennään ja mitä seuraavaksi? Mitä vertailutasojen asettamisen jälkeen tapahtuu? Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden keskustella LULUCF-asetuksen toimeenpanosta eri näkökulmasta asiaa tarkastelleiden asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa!

Kielikeskuksen juhlasali, Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 26, klo 9.00-12.00
Aamukahvit (klo 8.30 alk.)

Ohjelma

TILANNEKATSAUS: LULUCF ASETUKSEN TOIMEENPANO
LULUCF asetuksen valmistelu ja toimeenpano EU:ssa
Anu Korosuo (IIASA)

Metsien vertailutasojen teknisestä tarkastuksesta
Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Suomen vertailutaso – tilannekatsaus ja arviointiprosessi
Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus (Luke)

MITÄ SEURAAVAKSI? LULUCF ASETUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu
Seita Romppanen, The Center for Climate Change, Energy & Environmental Law (CCEEL), Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteet

PANEELIKESKUSTELU:
Metsät Suomen ilmastopolitiikassa 2021-2030
Panelistit:
Hanna Aho (Fingo)
Seita Romppanen (UEF)
Anu Korosuo (IIASA)
Antti Asikainen (Luke)
Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus ry)
Jaana Kaipainen (MMM)
 
Paneelin puheenjohtaja:
Aleksi Lehtonen (Luke)

Question Title

* 1. Osallistujan yhteystiedot

Question Title

* 2. Erityisruokavaliot

T