Question Title

* 1. Tarkista, miten väsymys ehkä jo nakertaa vireyttä yrityksessänne:

  KYLLÄ EI EN TIEDÄ
Onko henkilökunnallanne paljon sairauspoissaoloja, joiden syy  saattaisi olla väsymyspohjainen (työsyyt tai oman elämän syyt)
Onko henkilökunnassanne paljon vaihtuvuutta? (irtisanoutumisia, aikaisia eläkkeelle jääntejä tms)
Arveletteko että työn tulokset voisivat olla paremmatkin jos työntekijät olisivat vireämpiä ja osaisivat varoa väsymyksen aiheuttamia riskejä?
Onko ollut jotain läheltä piti tilanteita – tai tilanteita, joissa on väsyneenä kenties tehty vääriä päätöksiä?
Puhutaanko henkilökunnan taukotiloissa paljon väsymyksestä tai jaksamisesta?

Question Title

* 2. Jos äskeisiin kysymyksiin sait paljon kyllä vastauksia, on vireyden eteen tehtävissä paljonkin. Tarkista seuraavilla kysymyksillä vielä lisää väsymysriskinhallintaa perustuvan vireysvalmennuksen mahdollisuuksia:

  Kyllä EI En tiedä
Seuraatteko vireyttä/väsymystä raporteilla, kyselyillä tai muilla esimerkiksi työvuorolistan väsymysriskiarvioilla?
Jos teette vuorotyötä tai jaksotyötä otatteko huomioon työntekijöiden mielipiteet tai yksilölliset tilanteet mielestänne tarpeeksi listoja suunniteltaessa?
Onko yhtiössänne suunnitelmallista koulutusta työtehtävien lisäksi esimerkiksi kyseisen työn ja ihmisen fysiologian yhteensovittamisesta?
Voitko itse ja voiko työtoverisi, alaisesi tai johtajasi  kertoa, kun tuntee itsensä väsyneeksi sekä onko mahdollista tai peräti suotavaa ottaa nokosia työpaikalla?
Onko työn tuottavuus optimissaan? Toisinsanoen tuntuuko siltä, että Ihmiset tekevät innolla ja sovitusti työnsä ja tuotanto pysyy aikatauluissaan?

Question Title

* 3. Väsymys on siis riski, miten hallitsette tätä riskiä?

Question Title

* 4. Oletteko käyttäneet verkkokoulutuksia perehdytyksessä tai jatkokoulutuksissa?

Question Title

* 5. Haluatko että sovimme tapaamisen tai soitan sinulle ja saat kuulla käytännön FRM-vireysvalmennuksen toteutuksista ja tuloksista yrityksissä?

Question Title

* 6. Haluatko muuten kertoa mielipiteesi vireyden merkityksestä tai kysyä jotain FRM -vireysvalmennuksesta

Question Title

* 7. Minkätyyppistä työtä teet?

Question Title

* 8. Mikä on haluamasi vastausosoite - sähköposti, puhelin tai posti?

Kiitos kiinnostuksestasi.
Vastauksistasi saat halutessasi kiitokseksi kirjani
"Väsymys työelämässä - riskit ja hallinta" (arvo 27,50 €) tapaamisessamme
tai postin kautta lähetettynä pelkkien postikulujen (8 €) hinnalla.

T