Hyvä European Cancer Patient Coalitionin jäsen,

Vaikkei Euroopan unionin toimivalta kata terveydenhoitoa, yhteiskunnalliset ongelmat ja syrjintä kuuluvat unionille. 

Kuten ECPC:n vuosikongressissa 2018 ilmoitettiin, European Cancer Patient Coalition (Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen kattojärjestö) pyrkii unionin laajuisesti parantamaan yhdenvertaisuutta syövän hoitoon liittyvissä sosiaalisissa ja työelämään liittyvissä asioissa. Toivomme, että tartut tilaisuuteen ja autat meitä saamaan aikaan edistystä sosiaalisten oikeuksien turvaamiseksi kaikille syövän kohtaaville koko Euroopan unionissa: akuuttihoitoa saaville, syövästä selvinneille ja edennyttä tai metastasoitunutta syöpää sairastaville sekä näitä hoivaaville ihmisille.

Tarvitsemme paremman käsityksen sosiaaliturvan eroista Euroopan eri maissa. Voimme lisätä tietämystämme selvittämällä sosiaaliturvaan ja työelämään liittyvien asioiden nykytilaa kussakin jäsenmaassa. Näin European Cancer Patient Coalition voi – kuten myös sinä jäsenjärjestömme edustajana voit – kannustaa vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänestäjiin vetoavia ehdokkaita sekä EU:n instituutioita sitoutumaan syöpäpotilaiden intressien puolustamiseen unionin asialistalla.

Tämän selvityksen tulokset antavat meille tietoa Euroopan maiden sosiaaliturvan eroista ja käytännön esimerkkejä parhaista ja huonoista käytännöistä. Sen myötä saamme myös paremman käsityksen syöpäpotilaan oikeuksien ja työhön liittyvien oikeuksien kohtaamisesta.

Pyydämme, että ystävällisesti vastaat seuraaviin kysymyksiin oman kokemuksesi tai asiantuntemuksesi pohjalta. Älä epäröi lisätä omia kommentteja tai pyyntöjä, jotka itse katsot tärkeiksi.

Lisää selkeä viittaus lakiin tai säädökseen tarpeen mukaan. Mikäli mahdollista, anna sellaisen henkilön yhteystiedot organisaatiossasi, jolta voimme pyytää lisätietoa
 
TÄRKEÄÄ: Jos haluat esikatsella ensin kysymyksiä, napsauta tästä ladataksesi PDF-tiedoston.

Question Title

* 1. Yhteystiedot

T