Tervetuloa kyselyyn

Tämä kysely on osa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman (2022-2023) koordinaatiota. Kutsu kyselyyn vastaamiseksi on lähetetty keskeisille meriteollisuuden toimijoille.
 
Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman laadinnan lähtökohtana oli ensinnäkin tavoite meriteollisuuden säilymisestä kilpailukykyisenä työllistäjänä eri alueilla Suomessa. Toiseksi todettiin, että ilmastotavoitteet ja digitalisaatio synnyttävät uutta kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia, kun ala panostaa vahvasti osaamiseen ja innovaatioihin, tuottavuuteen, kansainvälisyyteen ja vientiin sekä yhteistyöhön.
 
Kestävän meriteollisuuden ohjelmassa asetettiin alalle visio: Kansainvälisesti kilpailukykyinen, tuottava ja laajapohjainen suomalainen meriteollisuus on ensimmäisten joukossa tarjoamassa toimivia ja kestäviä ratkaisuja digivihreään siirtymään globaalisti, sekä työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.
 
Kehittämisohjelmaa valmisteltaessa todettiin, että meriteollisuuden moniulotteisen toimijajoukon ja muuttuvan toimintaympäristön vuoksi yhteisesti tärkeäksi todettu kehittämisen kiintopiste auttaisi suuntaamaan toimintaa kunnianhimoisesti ja konkretisoisi ohjelman toimenpiteitä.
 
Kehittämisohjelmaa valmisteltaessa havaittiin, että alan toimijat tarvitsevat lisää tietoa julkisen rahoituksen tukimahdollisuuksista. Samalla todettiin, että myös rahoittajien ymmärrystä meriteollisuuden toimintaympäristöstä ja tarpeista on syytä kehittää.
 
Tämän kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa kehittämisohjelman kiintopisteen eli meriteollisuuden yhteisen kehittämiskohteen kartoittamiseksi sekä kartoittaa meriteollisuuden yritysten kohtaamia keskeisiä haasteita alan rahoituksen saatavuuteen liittyen.
 
Kartoittamista koordinoi Korkia Consulting Oy. Kerätyt vastaustiedot tallentavat ja analysoivat Korkia Consulting sekä Työ ja -elinkeinoministeriö. Tästä selvityksestä saatuja tuloksia arvioidaan edelleen osallistuvien sidosryhmien ja tämän ohjelman ohjausryhmän yhteisessä työpajassa. Tuloskoosteita voidaan käyttää edelleen muissa julkisissa tilaisuuksissa tai materiaalissa. Kysely on anonyymi, eikä yksittäistä vastausta voi yhdistää mihinkään tarkkaan organisaatioon tai vastaajaan. Lisää tietoa tietosuojasta voi lukea täältä: https://www.korkia.fi/tietosuoja-ja-evasteet/
 
Kyselyssä on 4 sivua ja siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Vastausaikaa 15.8. asti. Panoksesi on erittäin arvokas ohjelman kehittämiseksi. Kiitos vastauksistasi jo nyt! 
 
Lisätietoa kyselystä antaa:  
 
Korkia Consulting Oy,  Junior Consultant Disa Laine, disa.laine@korkia.fi, 044 555 1316.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Johtava asiantuntija Anita Silanterä, anita.silantera@gov.fi,
050 464 5366. 
Etenemällä kyselyyn hyväksytte edellä kuvatut kyselyn tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät periaatteet ja menettelyt
Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T