Kuvataiteen toteutuminen erityisesti valinnaisuuden osalta peruskoulun yläluokilla lv 2019-2020

Kuvataideopettajat kartoittaa tällä kyselyllä peruskoulun yläluokkien kuvataiteen toteutumista. Teemme kartoitusta lukuvuosittain, jotta syntyy tietoa pitkältä aikaväliltä siitä, miten erityisesti valinnaisuus uusimman OPS:in perusteella toteutuu. Tämä kysely koskee lukuvuotta 2019-2020.
Vastaukset käsittelee ja yhteenvedon koostaa yhdistyksen hallitus ja henkilökunta. Vastauksia ei anneta ulkopuolisille, ja ne säilytetään surveymonkey palvelussa salasanojen takana. Julkisuuteen raportoidaan tuloksista yleisellä tasolla niin, ettei kouluja/kuntia voi tunnistaa.
Kiitos jo etukäteen - vastaamalla autat omaa yhdistystäsi kuvataideopetusta koskevan faktatiedon keräämisessä!
*-merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Question Title

* 1. Kouluni on

Question Title

* 2. Kuinka monta oppilasta koulussasi  on luokilla 7.-9. (noin tarkkuus riittää)? Kerro myös, annetaanko yläluokilla painotettua opetusta? Jos, niin missä oppiaineissa tai oppiaineryhmissä?

Question Title

* 3. Miten kaikille yhteinen (ns. pakollinen) kuvataide on koulussasi/yläluokilla jaettu?

Question Title

* 4. Missä ns. koreissa kuvataiteen valinnaisuutta koulussasi tarjottiin valittavaksi (valinnat siis tehtiin oletettavasti keväällä 2019)?

Question Title

* 5. Mitä valinnaisia kuvataiteen kursseja koulussanne tarjottiin taide- ja taitoaineiden valinnaisten lisäksi? Kerro myös kurssin vuosiviikkotuntimäärä ja se, toteutuivatko ne?

Question Title

* 6. Miten valinnainen kuvataide koulussasi toteutui?

Question Title

* 7. Kuinka monta oppilasta koulussasi tarvittiin kuvataiteen valinnaisryhmän muodostamiseen? Oliko ryhmäkoko kaikissa aineissa sama?

Question Title

* 8. Miten taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide ja muu valinnainen kuvataide järjestettiin koulussasi luokkatasoittain 7.-9. luokilla? (Toteutuvatko eri valinnaiset esimerkiksi eri tavoin - pitkinä, lyhyinä - vai miten valinnaiskuvis jakautui?).

Question Title

* 9. Kun vertaat tätä lukuvuotta (2019-2020) edelliseen lukuvuoteen (2018-2019), niin mitä kuvataiteen opetuksen vallinnaisuuden määrälle koulussasi tapahtui?

Question Title

* 10. Muita kommentteja valinnaisuuden toteutumiseen ja toteuttamiseen koulussasi; esimerkiksi mitkä asiat vaikuttivat kuvataiteen valitsemisen mahdollisuuksiin?

T