Auta meitä suunnittelemaan 2019-2020 koulutuksia

STOL ry.n Seuratanssijaos pyrkii edistämään liiton tanssinopettajan työtä ja tekemään päätöksiä jotka mahdollistavat paremmin mm. yrittäjänä toimimisen. Jaos pyrkii toiminnallaan olemaan mukana sekä suomalaisessa että kansainvälisessaä seuratanssin opettamisen kentässä. Jaos ylläpitää ja edistää suomalaisen seuratanssin monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta kehittämällä tanssinopettajien taidollisia, tiedollisia ja pedagogisia valmiuksia. 

Jaos seuraa kentän tarpeita, kehittää ja tarvittaessa ajanmukaistaa seuratanssinopettajien tutkintovaatimuksia ja järjestää niihin monipuolisesti tarvittavaa koulutusta. 

Pyrimme kehittämään jatkuvasti seuratanssin opettajien ammattitaitoa järjestämällä tanssinopettajan ammattia monipuolisesti tukevaa koulutusta. Tämä koulutus voi olla suoraan lajinomaista tanssitaitoa kehittävää, uusien lajien esittelyä, pedagogista osaamista, yleisen tanssitekniikan harjoittamista, tanssinopettajan ammattiin liittyvien asioiden (esim. some, verotus, kirjanpito) kouluttamista tai lajikohtaisia seminaareja.

Question Title

* 1. Opetatko tanssia

Question Title

* 2. Valitse sinulle parhaiten sopivat koulutusajankohdat

Question Title

* 3. Ehdota paikkakuntaa, jossa haluaisit meidän järjestävän koulutusta

Question Title

* 4. Millaista koulutusta toivoisit seuratanssijaoksen järjestävän?

Question Title

* 5. Mitä muuta toimintaa toivoisit seuratanssijaoksen(STOL ry.n) järjestävän?

Question Title

* 6. Miten STOL ry voisi entistä paremmin olla mukana kehittämässä Suomen tanssikenttää? Ehdotuksia, ideoita, hullujakin ajatuksia?

Question Title

* 7. Vapaasana

Kiitos avustasi!
STOL Seuratanssijaos


T