Kysely terveydenhuollon ammattilaisille

Tämä kysely on suunnattu diabeetikoiden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyn tarkoitus on saada tietoa COVID-19 pandemian vaikutuksista diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä diabetesta sairastavien että riskiryhmäläisten osalta. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa mikä pandemian aikana sujui hyvin ja missä olisi ollut parantamisen varaa. Kysely on anonyymi ja sen kaikissa vaiheissa noudatetaan GDPR ohjeistuksia.

Kysely tehdään koko Euroopan laajuisena, joten sen avulla voimme tarkastella pandemian vaikutuksia koko Euroopan tasolla ja tehdä suosituksia diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta yleisesti ja erityisesti mahdollisia tulevia pandemioita silmällä pitäen.

T