Question Title

* 1. Yhteistyö esihenkilöni kanssa sujuu hyvin.

Question Title

* 2. Yhteistyö kollegojeni kanssa sujuu hyvin.

Question Title

* 3. Työntekijät kohtelevat toisiaan kunnioittavasti.

Question Title

* 4. Voin tehdä työhöni vaikuttavia päätöksiä.

Question Title

* 5. Organisaationi johto antaa tunnustusta hyvästä työsuorituksesta.

Question Title

* 6. Ylemmän johdon ja työntekijöiden välinen viestintä sujuu hyvin organisaatiossani.

Question Title

* 7. Ylempi johto ja työntekijät luottavat toisiinsa.

Question Title

* 8. Missä tehtävissä työskentelet?

Question Title

* 9. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työtehtävätasoasi?

T