Hiihtoseurojen ja -piirien on nyt mahdollista tilata itselleen liiton seurakäynti. Seurakäynnillä Hiihtoliiton Seurakehittäjä tai muu toimihenkilö saapuu paikkakunnalle sparraamaan hiihtoseuroja. Seurakäynnillä voidaan toteuttaa seurakehittämistä, seurakoulutusta tai ihan vain yhdessä sparrata ja keskustella seuran toiminnasta. Tekstin alle on listattu esimerkin omaisesti seurakäynnin sisältö mahdollisuuksia. Seurakäynti on myös mahdollisuus seuralle tuoda esille omia ajatuksiaan liiton henkilöstölle tiettäväksi. Seurakäynti räätälöidään aina seuran ja seurojen toiveiden mukaan. Seurakäynnin tilaaminen on seuroille ilmaista. 

Seurakäyntejä toteutetaan kauden 2022-2023 aikana yhteensä noin 8 kappaletta ja kohteet valitaan tämän kyselyn vastausten perusteella.

PÄIVITYS: Kysely avattu uudelleen ja seurojen on mahdollista toivoa seurakäyntiä tämän kyselyn kautta 22.1.2023 asti. Mukaan mahtuu kevätkaudelle vielä kolme seurakäyntiä.

Seurakäyntien valinnassa painotetaan:
- Piirikäyntejä tai seurojen yhdessä tilaamia käyntejä
- Seuroja, joiden alueelle ei ole tehty viime aikoina liiton seurakäyntejä
- Muita hyviä perusteluita

Elinvoimaiset seurat on yksi Hiihtoliiton strategian peruspilareista. Seurakäynneillä halutaan jalkautua kentälle tukemaan seuroja työssään, sekä käymään arvokasta vuoropuhelua. 

Lisätietoja seurakäynneistä antaa: kari-pekka.seppanen@hiihtoliitto.fi

Esimerkkejä seurakäynnin sisällöstä:
- Urheiluseuran vetovoimatekijät - mistä saada lisää jäseniä seuraan
- Seuraviestinnän ABC - mitä hyviä käytänteitä tiedämme
- Tapahtumajärjestäminen - opit onnistuneeseen tapahtumaan
- Seurakehittäminen - mistä kannattaa lähteä liikenteeseen
- Aikuisliikunta - miten saada aikuisliikkujat mukaan toimintaan

Question Title

* 1. Seurakäyntiä hakeva seura/seurat/piiri

Question Title

* 2. Toive seurakäynnin ajankohdalle

Question Title

* 3. Toive seurakäynnin sisällöstä

Question Title

* 4. Vapaa sana ja perustelut

T