Olemme Moniäänisissä tekemässä pitkän linjan suunnittelutyötä, eli strategiaa. Tätä työtä tehdään, jotta voimme keskittyä tekemään hyvin niitä asioita, jotka ovat ääniä kuulevien kannalta kaikkein tärkeimpiä. Mielipiteesi on siis arvokas! Vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Question Title

* 1. Moniäänisten vapaaehtoiset kokoontuivat viime syksynä valitsemaan arvot, joiden pohjalta yhdistyksen halutaan toimivan. Mitä mieltä olet näistä arvoista?

  Erittäin tärkeä arvo Tärkeä arvo Ei niin tärkeä arvo
YHTEISÖLLISYYS - haluamme luoda yhteyttä ääniä kuulevien välille. Meille on tärkeää, että kenenkään ei tarvitsisi kokea olevansa yksin äänien kanssa.
EMPATIA - äänien kanssa voi olla vaikeaa, suhtaudumme myötätuntoisesti kaikkiin ääniä kuleviin ihmisiin. On myös tärkeää, että ääniä kuulevat voivat kokea tulevansa kuulluiksi.
ROHKEUS - tarvitaan rohkeutta astua esiin äänien kanssa. Haluamme myös kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia tapoja edistää ääniä kuulevien hyvinvointia.

Question Title

* 2. Visio kuvaa sitä unelmaa tai tavoitetilaa, jossa haluamme olla 5 vuoden kuluttua. Moniäänisten hallitus on päätynyt tähän visioehdotukseen:
 
Olemme elävä ja voimauttava yhteisö ihmisille, joita yhdistää äänien kuulemisen kokemus. Luomme mahdollisuuksia myötätuntoisiin kohtaamisiin ja vertaistukeen ammentamalla luovuuden ja digin maailmoista. Mielenterveyskenttä tuntee meidät laajasti äänimyönteisen lähestymistavan määrätietoisena edistäjänä ja tietolähteenä.

Mitä mieltä sinä olet tästä visiosta?

Question Title

* 3. Pitkän linjan suunnittelutyömme jatkuu. Seuraavaksi alamme selvittää, mitkä toimintamuodot vastaavat parhaiten arvojamme ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta visiomme toteutuu. Tässä on lueteltu ensin nykyiset toimintamuotomme. Kuinka tärkeinä pidät niitä?

  Korvaamattoman tärkeä Hyvin tärkeä Tärkeä Ei niin tärkeä
Vertaisohjaajien vetämät vertaistukiryhmät
Mielenterveysalan ammattilaisten vetämät vertaistukiryhmät
Vertaistukipuhelin
Livechat-ryhmä Tukinetissä
Nettiryhmä Discordissa
Tukihenkilötoiminta
Infotilaisuudet
Jäsenlehti
Sähköinen uutiskirje
Tiedotus Facebookissa
Tiedotus Instagramissa

Question Title

* 4. Mitä asioita voisimme tehdä ja painottaa jatkossa nykyisten toimintamuotojemme lisäksi tai niiden sijaan? Nyt katsotaan laajasti erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Niistä voimme sitten valita tärkeimmät. Tässä on lueteltu vapaaehtoisten ideoimia, mahdollisia tulevaisuuden toimintoja ja painotuksia. Mitä mieltä olet niistä?

  Korvaamattoman tärkeää Hyvin tärkeää Tärkeää Ei niin tärkeää
Äänien kuulemiseen liittyvän luovuuden esiin tuominen (esim. ääniä kuulevien tekemän taiteen esittäminen)
Luovien ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ryhmätoiminnassa
Vaikuttaminen ääniä kuulevien hoidon kehittämiseen
Näkyvyyden lisääminen (lehdissä, verkossa, radiossa ja TV:ssä)
Videomateriaalin tuottaminen (YouTube)
Etäosallistumisen lisääminen (esim. videovälitteiset vertaistukiryhmät)
Sosiaalisen median laajempi hyödyntäminen
Äänien kuuleminen -festarit   
Kansainvälisen Word Hearing Voices Congress -tapahtuman järjestäminen Suomessa 
Ääniä kuulevien kokemusasiantuntijoiden toiminnan edistäminen
Omaisille suunnattua tietoa ja vertaistukea
Nuorille suunnattua tietoa ja vertaistukea 
Hoitotahojen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen
Kansainvälinen yhteistyö
Yhteistyö ääniä kuulevia osallistavan tutkimuksen tekemiseksi
Otetaan toiminnassa huomioon laajasti erilaiset ääniä kuulevat ihmiset
Nopeaa kriisiapua ääniä kuuleville
Neuvontapalvelu äänien kuulemiseen liittyvissä asioissa

Question Title

* 5. Sukupuolesi

Question Title

* 6. Oletko tällä hetkellä:

Question Title

* 7. Ikäsi

Question Title

* 8. Valitse seuraavista yksi tai useampi vaihtoehto

Question Title

* 9. Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä Moniäänisissä?

T