Johdanto

Oletko ostanut aikaosuuskiinteistön?

Mikäli olet, olemme kiinnostuneita kuulemaan kokemuksestasi. Yrityksemme, CSES (Centre for Strategy & Evaluation Services, www.cses.co.uk) on valittu tukimaan onko nykyinen Euroopan unionin lainsäädäntö tällä alalla tehokas suoja kuluttajille ja yrityksille, jotka toimivat aikaosuusasuntojen alalla.

Jos haluat saada lisätietoja EU:n lainsäädännöstä, voit ladata lyhyen yhteenvedon alla olevasta linkistä: 2008 Aikaosuusdirektiivi.

Kyselyn ensimmäisen osaan vastaaminen kestää alle minuutin. Sen jälkeen sinulta kysytään, haluatko vastata yksityiskohtaisempiin kysymyksiin kokemuksestasi joko vastaamalla kyselyn muihin osiin ja/tai osallistumalla puhelinhaastatteluun. Jos et halua antaa muita tietoja, voit poistua kyselystä.

Olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan mielipiteesi. Tutkimusta käytetään sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla vahvistetaan EU:n lainsäädäntöä niiden henkilöiden suojaamiseksi, jotka ovat tekemisissä aikaosuustoimialan kanssa.

Huomautus: CSES noudattaa tietosuojadirektiiviä (95/46/EY), joka on sisällytetty vuoden 1998 tietosuojalakiin yrityksen kotimaassa Isossa-Britanniassa. Noudatamme myös EY:n asetusta N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta Euroopan yhteisön toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Question Title

* Onko sinulla kokemusta aikaosuuskiinteistöistä?

T