Keskustelunaihe-kysely

Lisätietoja tästä ja muista tämän syklin keskustelunaiheista saat osoitteesta: www.na.org/idt

Taustaa
Vuoden 2023 Maailmanpalvelukonferenssi (WSC) päätti valita sukupuolineutraalin ja huomioon ottavan kielen NA-kirjallisuudessa yhdeksi tämän syklin neljästä keskustelunaiheesta (IDT), ja se priorisoitiin etusijalle konferenssin asialistan (CAR) kyselyssä.
 
Vuoden 2023 Maailmanpalvelukonferenssi hyväksyi myös CAR-aloitteen, joka kuuluu seuraavasti:
  • Ohjata World Boardia luomaan projektisuunnitelma seuraavaan MPK:hon: Tarkastella mahdollisuuksia muuttaa ja/tai lisätä ylimääräisiä sanoja NA-kirjallisuuteen, jotta sukupuoliin määritelty kieli muutettaisiin sukupuolineutraaliksi ja useampia addikteja huomioon ottavaksi.
Seuraava Maailmanpalvelukonferenssi järjestetään vuonna 2026. Mikäli projektisuunnitelma hyväksytään silloin, tämä palaute auttaa muotoilemaan ja ohjaamaan kyseistä projektia.

Kyseessä on keskustelunaihe, emme tee päätöksiä tällä hetkellä.
 
Termien määrittely:
Tämä keskustelunaihe (IDT) koskee pääasiassa englanninkielistä kirjallisuutta eikä pyri käsittelemään muiden kielten erityispiirteitä. Englannin kielessä sukupuolineutraali tarkoittaa sellaisten sanojen käyttämistä, jotka eivät viittaa tiettyyn sukupuoleen tai sukupuoleen yleisesti. Esimerkiksi englanninkielinen sukupuolineutraali lähestymistapa olisi käyttää sanaa ”ihmiset”, ”addiktit” tai ”jäsenet” sen sijaan, että käytettäisiin ilmaisua ”miehet ja naiset”.
 
Kysymykset:

Question Title

* 1. Millaisia vaikutuksia sillä olisi, jos kirjallisuuttamme muutettaisiin sukupuolineutraalimmaksi kohdissa, joissa viitataan jäseniimme?

Question Title

* 2. Millaisia vaikutuksia sillä olisi, jos kirjallisuuttamme muutettaisiin sukupuolineutraalimmaksi kohdissa, joissa viitataan jumalaan/korkeampaan voimaan?

Question Title

* 3.  Millaisia vaikutuksia sillä olisi jos kirjallisuuttamme ei muutettaisi?

Question Title

* 4. Osallistuitko työpajaan tästä aiheesta?

T