KESKUSTELUNAIHE -KYSELY

Lisätietoja tästä ja muista tämän syklin keskustelunaiheista saat osoitteesta: www.na.org/idt

Taustaa
Tämä ei ole uusi aihe NA:ssa, mutta pandemian aikana kokousten siirtyessä virtuaalialustalle, jotkut haitalliset ja häiritsevät käytökset näyttivät lisääntyvän ja joitain uusia nousi pintaan. Vuoden 2023 Maailmanpalvelukonferenssi valitsi tämän keskustelunaiheeksi (IDT), perustuen toveriseuralta CAR-kyselystä saadusta vastauksista ja palautteesta.

Pohjimmiltaan tässä on kyse toveriseuran kyvystä saattaa sanomaa – jos uudet jäsenet eivät tunne oloaan turvalliseksi, he eivät pysy mukana. Kyse on myös maineestamme – jos ammattilaiset kuulevat negatiivisia asioita NA:sta, he lopettavat tulokkaiden ohjaamisen NA:han, hoitolaitokset päätyvät suosittelemaan jotain muuta ratkaisua, ja meitä tarvitsevat addiktit eivät ehkä koskaan löydä kokouksiimme.
 
Termien määrittely:
Monet asiat voidaan luokitella häiritseväksi tai saalistavaksi käytökseksi. Yleisellä tasolla häiritsevää käytöstä voisi kuvata käytöksenä, joka häiritsee kokousten toipumisrauhaa, turvallisuutta ja jäsenten eheyttä. Häiritsevä käytös kattaa laajan kirjon. Se voi olla sitä, että joku huutaa “Puhtaana” kesken toisen puheenvuoron, jossa sanotaan “Raittiina”, tai sitä, että joku heiluttaa asetta kokouksessa, ja kaikkea siltä väliltä.
 
Saalistavaa käytöstä on se, kun jäsen hyödyntää toisen jäsenen haavoittuvuutta tietoisesti tai tiedostamattaan. Uudet tai palaavat jäsenet voivat olla erityisen haavoittuvia saalistavalle käytökselle. Joskus saalistava käytös on häpeämätöntä, joskus hienovaraista.

Ryhmäkirjanen muistuttaa meitä siitä, että: “Terve järki, avoin mieli, rauhallinen keskustelu, asianmukainen informaatio, keskinäinen kunnioitus ja terve henkilökohtainen toipuminen mahdollistaa ryhmän käsittelemään tehokkaasti melkein mitä tahansa eteen tulevia asioita”.
 
Ryhmän jäseninä vastuullamme on suojella ja tukea niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia saalistavalle käytökselle. Tämä ei tarkoita kokousten tai jäsentemme valvontaa. Meillä kaikilla on oikeus toipua. Kyse on siitä, että annamme toisillemme tilaa tehdä niin.
 
Kysymyksiä:
 
Jos osallistuit työpajaan tästä aiheesta:

Question Title

* 1. Mitä esimerkkejä häiritsevästä tai saalistavasta käytöksestä käsiteltiin?

Question Title

* 2. Mikä on vastuumme jäseninä?

Question Title

* 3. Mikä on vastuumme ryhminä ja palvelutoimikuntina?

Question Title

* 4. Ottaen nämä huomioon, miten käsittelemme tällaista käytöstä? Miten perustamme lähestymistapamme hengellisiin periaatteisiin?

Question Title

* 5. Millaisia resursseja NAWS:n olisi hyödyllistä käyttää luodessaan työkaluja ja materiaaleja häiritsevän tai saalistavan käyttäytymisen käsittelemiseen?

Question Title

* 6. Jos NAWS tuottaisi uusia, tai päivittäisi vanhoja työkaluja ja materiaaleja, mitä haluaisit niiden sisältävän/sanovan?

Question Title

* 7. Vastaan:

Question Title

* 8. Alue/kotimaa:

Paikallisesti tuotettuja työkaluja ja materiaaleja voi lähettää osoitteeseen wb@na.org julkaistavaksi osoitteessa www.na.org/localresources

T